Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Neem contact met ons op

Whoa!

Per 1 januari 2021 treedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, oftewel de Whoa in werking. De Whoa brengt veranderingen aan bij een mogelijk faillissement. Doelstelling van de Whao is om faillissementen te voorkomen door middel van schuldenregelingen.

De Whoa zat er al langer aan te komen maar is versneld door de huidige corona crisis. Bij een faillissement kan er een akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers, maar vaak gaat een groep schuldeisers niet akkoord waardoor het bedrijf failliet gaat. Met de Whoa wordt het mogelijk om een akkoord met de schuldeisers af te dwingen, met als doel dat een faillissement voorkomen kan worden. Het voorkomen van een faillissement is dan beter voor de schuldeisers in het algemeen en de onderneming. Bij de Whoa wijzingen ook spelregels, zo kan je een contract niet meer laten eindigen op grond van een faillissement wanneer de Whoa ingezet wordt.

Procedure

Een onderneming kan voor zichzelf een Whoa-procedure aanvragen of een van de schuldeisers kan dit gaan doen wanneer een onderneming in de toestand verkeerd te zijn opgehouden met betalen. Eigenlijk dus hetzelfde als surseance van betaling, maar de verdere procedure is anders.

Er wordt in een voorfase gekeken wat er in de onderneming zit en welke schuldeisers zijn er. Dit kan openbaar of stil gebeuren. De schuldeisers worden in groepen verdeeld en per groep wordt er gekeken welke schuldeisers een akkoord krijgen aangeboden. Vervolgens komt er een conceptakkoord. De schuldeisers hebben een beperkte periode waarin zij protest kunnen aantekenen tegen het concept. Doen ze dat niet, dan vervalt het recht en moeten ze akkoord gaan.

De rechter gaat dus per individuele schuldeiser die tegen het voorstel is kijken of dit protest ook redelijk is. Is het voorstel redelijk, dan kan de rechter de schuldeiser ertoe dwingen om toch met het voorstel akkoord te gaan en wordt er een regeling getroffen zodat het bedrijf schuldvrij kan voortbestaan na afwikkeling van de regeling en wordt het akkoord definitief.

Hiermee wordt voorkomen dat één individuele schuldeiser of een kleine groep schuldeisers het traject kan frustreren.

Ook kan de rechter grote contracten ontbinden als de schuldeiser niet bereid is om over het contract te onderhandelen. In dat geval is het alles of niets, de rechter mag niet inhoudelijk het contract wijzigen. Het is dus aan partijen zelf om een lopend contract te wijzigen.

Gevolgen voor de praktijk

Met de Whoa wil men dus bedrijven uit het faillissement houden middels een schuldenregeling, hierbij zouden dus minder bedrijven failliet moeten gaan. De schuldeiser moet goede redenen hebben om onder het akkoord uit te komen. Ook voor bestaande contracten met een partij die er slecht voor staat zijn er gevolgen. Een contract mag tijdens een Whoa-procedure enkel met een goede reden worden opgeschort, opgezegd of ontbonden tijdens de eerste fase, de afkoelingsperiode. Het is dus niet meer mogelijk om op te zeggen met als reden dat het bedrijf failliet gaat of in surseance verkeerd. Is er geen afkoelingsperiode, dan gelden de wettelijke regels voor beëindiging van overeenkomsten.

Dit heeft als gevolgd dat een beding in de algemene voorwaarden waarin staat dat je het contract mag beëindigen bij een surseance of faillissement straks geen werking meer heeft bij de Whoa-procedure. Ook voor een eigendomsvoorbehoud zijn er gevolgen, omdat de onderneming de goederen mag blijven verkopen, mits hiervoor zekerheid wordt gesteld. Het opnemen van een goed eigendomsvoorbehoud in je contracten of algemene voorwaarden is daarmee juist belangrijker geworden.

Conclusie

Doelstelling van de nieuwe wet is om slecht lopende bedrijven uit het faillissement te houden en om via een schuldenregeling deze bedrijven te laten voorbestaan. Omdat het een nieuwe regeling is moeten we afwachten hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Als schuldeiser moet je tijdig protesteren, anders vervalt je recht om een voorstel af te wijzen. Ook moet je tijdig ingrijpen als je goederen nog bij de schuldenaar aanwezig zijn. Verder mag je een overeenkomst niet opzeggen enkel door het feit dat er sprake is van surseance ed.

Vragen over de Whao of nagaan welke aanpassingen u kunt maken? Wij denken graag mee.

De wijzigingen gaan verder dan in dit artikel benoemd. Wanneer u meer informatie wenst, vernemen wij het graag.

 

Auteur: Michelle Nooijen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op

    Liever direct contact opnemen?