Disclaimer

Disclaimer

Loud streeft er naar dat alle informatie op deze website actueel en correct is. Loud en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van informatie die de website biedt of waarvan gebruik wordt gemaakt op de website.

 

De informatie die wordt aangeboden op de website is geen advies. Gebruik van de website geschiedt dan ook op eigen risico. Ondanks constante zorg en aandacht voor onze website, is het niet uitgesloten dat informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moeten worden herzien of aangevuld.

 

Loud is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de informatie en de daarmee verkregen resultaten zonder dat de bezoeker (aanvullend) deskundig advies heeft ingewonnen. Ook kan Loud niet garanderen dat informatie op elk afzonderlijk geval of situatie toepasbaar zijn.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Loud. Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behoudt Loud uitdrukkelijk haar auteursrechten. Voor het gebruik van deze auteursrechten heb je voorafgaand schriftelijke toestemming nodig. Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken checklists, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt getoetst bij plaatsing. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Hyperlinks naar onze website mogen alleen geplaatst worden na schriftelijke goedkeuring van Loud.