Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Als je als werknemer ziek bent, dan heb je in principe recht op loon op het moment dat is vastgesteld dat je arbeidsongeschikt bent. Om de arbeidsongeschiktheid vast te stellen, moet jij je als werknemer aan een aantal voorschriften houden. Doe je dit niet? Dan kan het zo zijn dat jouw werkgever het loon mag opschorten. Andersom kan het ook: betaalt jouw werkgever geen loon uit, dan ben je als werknemer bevoegd om de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten. Dit klinkt wellicht lastig, maar dat valt best mee…

Controlevoorschriften

Het zit namelijk zo. Ben je als werknemer ziek? Dan wordt er van je verwacht dat jij jouw werkgever hiervan op de hoogte stelt. De volgende stap ligt dan bij de werkgever. Het is namelijk aan de werkgever om vast te stellen of zijn zieke werknemer (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever zal dit doen door het stellen van controlevoorschriften (die bij voorkeur worden opgesteld met de bedrijfsarts).

Wat kan er in de voorschriften staan?

Met controlevoorschriften kan de werkgever controleren of je echt ziek bent. Zo kan er bijvoorbeeld in staan:

  • wat de procedurevoorschriften zijn bij ziekmelding;
  • dat je verplicht bent om een afwijkend adres aan te geven als je wegens de ziekte ergens anders wordt verzorgd; en/of
  • dat je verplicht bent om naar het spreekuur van de bedrijfsarts te gaan en de vragen van de bedrijfsarts te beantwoorden.

Zijn de voorschriften verplicht om te volgen?

Simpel gezegd: ja. Wanneer je als werknemer de controlevoorschriften overtreedt of niet nakomt, mag de werkgever het volledige loon opschorten. Alleen kan niet in alle situaties van een werknemer worden verwacht, dat aan de controlevoorschriften wordt meegewerkt. Als werknemer ben je daarom eigenlijk pas verplicht om aan controlevoorschriften mee te werken, zodra de voorschriften:

  • redelijk zijn;
  • schriftelijk zijn gegeven;
  • betrekking hebben op het verstrekken van inlichtingen die je als werkgever nodig hebt om het recht op loon (tijdens de ziekte) vast te stellen.

Een voorschrift is bijvoorbeeld niet redelijk als jouw werkgever tijdens de ziekteperiode vraagt of je dagelijks contact met hem of haar wilt houden.

Waarschuwingsplicht

Bij loonopschorting bestaat een waarschuwingsplicht voor de werkgever. Wanneer de werkgever een goede reden heeft voor loonopschorting, dan moet hij of zij de werknemer hiervan direct op de hoogte stellen.

Einde loonopschorting

Op het moment je als werknemer de controlevoorschriften weer naleeft, komt de loonopschorting aan z’n einde. Als werknemer heb je dan recht op het loon dat al die tijd tijdens de loonopschorting is ingehouden.

Opschortingsrecht omgekeerd

Zodra is vastgesteld dat je als werknemer arbeidsongeschikt bent, dien je mee te werken aan een re-integratietraject. Als je als werknemer niet meewerkt, dan zijn hier sancties voor: opschorting en het stopzetten van loon. Sinds april 2020 geldt ook het opschortingsrecht voor de werknemer. De Hoge Raad oordeelde namelijk over een situatie waarin een zieke Duitse werkneemster aangaf vier uur te kunnen werken na overleg met haar huisarts. De Nederlandse werkgever was echter van mening dat de werkneemster het werk of volledig diende te hervatten of helemaal niet. Daarom stopte de werkgever met het betalen van het loon. Toen de bedrijfsarts vaststelde dat de werkneemster haar werk voor vier uur kon hervatten, liet ze weten dat zij dit alleen zou doen als het achterstallige salaris over meerdere maanden betaald zou worden.

Volgens de Hoge Raad is de zieke werknemer bevoegd nakoming van zijn of haar re-integratieverplichtingen op te schorten, als de werkgever geen loon betaalt aan de werknemer. Dit geldt ook voor al verstreken loonperioden.

Kortom…

Na een ziekmelding zal de werkgever laten vaststellen door een bedrijfsarts of arbo arts of je ook daadwerkelijk ziek bent. De werkgever zal dit doen met (schriftelijke) controlevoorschriften. Zodra deze voorschriften redelijk zijn en je de voorschriften als werknemer overtreedt, dan kan het loon worden opgeschort totdat je de voorschriften weer nakomt. Andersom geldt dit ook: een werknemer kan de nakoming van re-integratieverplichtingen opschorten, zolang de werkgever het loon niet betaalt.

Wordt jouw loon (onterecht) opgeschort of betaalt jouw werkgever geen loon en wil je de re-integratieverplichtingen gaan opschorten, dan is het verstandig om hierover met een jurist te spreken. Mochten wij jou hierbij kunnen helpen of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron:
ECLI:NL:HR:2020:723

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?