Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een vastgoedontwikkelaar zegt schade te hebben geleden, nu de bank hem niet goed heeft geadviseerd over een financieel product. Maar bij een grote ondernemer is de informatie- en waarschuwingsplicht minder strikt.

Een vastgoedontwikkelaar breidt de bestaande financiering uit tot bijna 49 miljoen euro. De variabele rente is gekoppeld aan het eenmaands Euribor rentetarief. De bank wijst de ondernemer erop dat die rente kan stijgen en dat het risico daarop kan worden afgedekt. Dit kan via het verkrijgen van een vaste rente (interest rate swap) en het begrenzen van het maximum renteniveau door het kopen van een cap (renteplafond). De bank stelt voor om een renteswap aan te gaan én een rentecap te kopen. De ondernemer kiest voor de renteswap, maar ziet af van de rentecap.

Later stelt de klant dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Zo zou de bank de ondernemer onvoldoende en onjuist hebben geïnformeerd en ten onrechte niet hebben gewaarschuwd voor de bijzondere risico’s van de renteswap. Ook zou de bank zich er niet van vergewist hebben of de klant deze risico’s daadwerkelijk begreep. Verder is met de renteswap een ongeschikt product geadviseerd, aldus de klant. Door dit alles heeft hij forse schade geleden.

Zelfredzaamheid

Voor een bank geldt een maatschappelijke zorgplicht. De inhoud en reikwijdte daarvan worden bepaald door de omstandigheden van het geval. Die omstandigheden zijn bijvoorbeeld de relevante ervaring en deskundigheid van de klant, de complexiteit van het product en de daaraan verbonden risico’s, en of de klant een particulier of een ondernemer is. Van een ondernemer wordt meer zelfredzaamheid verwacht. Hij kan op professionele(re) wijze (bedrijfs)beslissingen nemen en zich door derden laten adviseren. Hoe groter en professioneler de onderneming, hoe meer van de ondernemer mag worden verwacht.

Geen vergewisplicht

Deze vastgoedontwikkelaar is een grote, professionele ondernemer met een omzet van 100 miljoen euro en een balanstotaal van 69 miljoen euro. Op basis hiervan hoefde de bank deze klant niet te beschermen tegen het gevaar van een gebrek aan kunde en inzicht of van eigen lichtvaardigheid. De bank was daarom niet gehouden om de klant expliciet te waarschuwen voor specifieke risico’s verbonden aan de renteswap. Ook hoefde de bank zich er niet van te vergewissen of de klant deze risico’s ten volle begreep.

Informatieplicht

De bank diende ook deze klant wel zodanig te informeren dat hij in staat was om een geïnformeerde beslissing te nemen. De bank heeft voldaan aan deze informatieplicht, aldus de rechtbank. De bank kon ook hier volstaan met het verstrekken van de betreffende informatie over renteswaps. Van een grote, professionele ondernemer mag worden verwacht dat hij financiële documentatie zorgvuldig bestudeert en dat hij nader advies inwint als bepaalde punten voor hem niet duidelijk zijn. Zo’n klant kan zich niet snel beroepen op onvoldoende of onjuiste informatie over risico’s van zo’n product.

ECLI:NL:RBMNE:2021:5891

 

 

Bron: Rechtbank Midden-Nederland | jurisprudentie | 02-01-2022

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?