Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Ziekteverzuim. Ondersteuning en afwenden risico’s 

Door de groei van uw bedrijf neemt u mensen aan, een goed teken! Maar met de groei van uw bedrijf groeien ook de plichten. Bij ziekte moet u namelijk loon door betalen en ook nog de zieke werknemer weer aan het werk krijgen. Welke hulp kunt u hierbij inzetten en hoe kunt u het risico op hoge kosten beperken?   

Loondoorbetaling
De wet bepaalt dat u bij ziekte loon door moet betalen. De loondoorbetaling geldt gedurende de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst en tot maximaal 2 jaar (104 weken). 
Heeft u een cao? Dan staat in de cao hoe hoog de loondoorbetalingsverplichting is. Indien u geen cao heeft dient u ten minste de wet te volgen: gedurende 104 weken dient ten minste 70 % van het loon doorbetaald te worden, en de eerste 52 weken ten minste het voor werknemer geldende wettelijke minimumloon (indien dit hoger is dan 70%). 

Verzuimverzekering
Het kost geld wanneer een werknemer niet werkt maar wel loon ontvangt. Dit brengt een risico met zich mee want u moet deze kosten wel kunnen voldoen. 
Dit risico kunt u afwenden door een verzuimverzekering af te sluiten. 
Met de verzekeraar spreekt u af hoeveel zij vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld 70%, 100 % of 120 % van het bruto loon zijn. 120% is het bruto loon plus werkgeverslasten, waardoor u dus geen kosten heeft. 
Ook kunt u afspreken wat het eerste en tweede jaar vergoedt wordt, bijv. het eerste jaar wordt 100% vergoedt en het 2e jaar 70%. 
Als premie betaalt u een percentage van uw loonkosten. Het kan dus zinvol zijn om bij verschillende verzekeraars na te gaan welke percentage ze hanteren. 

Verzuimbegeleiding 
Naast het verzekeren van de kosten kunt u ook  verzuimbegeleiding en re-integratie uit handel geven aan de verzekeraar (uitbreiding van het verzekeringspakket). Of u sluit een dergelijk abonnement af bij een externe verzuimbegeleider. Er wordt een casemanager aangesteld en deze houdt de regie over het re-integratie traject. Zo wordt de re-integratie begeleid door een professional, zonder dat u alle kennis in huis moet hebben over re-integreren of zelf veel tijd kwijt bent aan begeleiding. 

Re-integratie
Wanneer een werknemer ziek is heeft u de verplichting om te re-integreren. Van belang is dat u een dossier bijhoudt. Er geldt een vast stappenplan: bij 6 weken ziekte moet de werknemer naar de bedrijfsarts/Arboarts voor de probleemanalyse. Op basis van het rapport van de arts maakt u uiterlijk in week 8 een plan van aanpak met de werknemer. Dit plan dient gevolgd te worden en waar nodig te worden aangepast. Zo kan re-integratie plaatsvinden in eigen functie, of wanneer dit  niet kan in een andere functie binnen het bedrijf. Is de werknemer in week 42 nog steeds ziek? Dan dient u de 42e weekmelding te maken. Bij 1 jaar ziekte dient u een eerstejaars evaluatie te maken. En vervolgens in week 91 de eindevaluatie. 

Hoe sneller de werknemer weer beter is, hoe sneller de werknemer weer aan het werk kan. Dus goed re-integreren is van belang. Maar hiernaast geldt ook nog een sanctiemogelijkheid van het UWV. Want mocht u onvoldoende doen, kan het UWV een sanctie opleggen van nog één jaar loondoorbetaling. En dergelijke sancties worden niet vergoed door de verzuimverzekering. 

Dus ook wanneer een werknemer ziek wordt en 3 maanden later uit dienst gaat omdat het contract automatisch afloopt, dient u gedurende die drie maanden te voldoen aan uw re-integratieverplichtingen. 

Een casemanager bij verzuimbegeleiding (via de verzekeraar of afgenomen bij derden) kan u begeleiden bij het re-integratietraject, zodat de kans op snel herstel groter wordt en de kans op een sanctie kleiner. 

U blijft verantwoordelijk 
Ondanks dat u de begeleiding deels uit handen geeft aan een verzuimbegeleider, blijft u als werkgever wel verantwoordelijk voor het re-integratie traject. Blijf daarom ook altijd betrokken bij het re-integratie traject. Zorg bijvoorbeeld dat u periodiek met de werknemer afspreekt om de voortgang samen door te nemen zodat het traject goed blijft verlopen. Blijf ook contact onderhouden met de casemanager.  

 
Bron: | blog mw. mr. S.H.A. de Kleijne Mon, 09 Jul 2018 12:29:17 +0100

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?