Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) grotendeels in werking getreden. Het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is kort voor die datum gewijzigd. Door de wijziging treden enkele artikelen van de wet op een nog te bepalen latere datum in werking. Het betreft de inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Die bepalingen zullen in werking treden wanneer het technisch mogelijk is voor deze rechtspersonen om in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is. In de praktijk wordt bij deze rechtspersonen al gewerkt met een monistisch bestuursmodel.

Ook het onderdeel van de wet, waardoor in het BW een bepaling wordt opgenomen dat de statuten van de nv een regeling moeten bevatten voor ontstentenis of belet van commissarissen, treedt later in werking. Abusievelijk is geen overgangsrecht bij de nv voor dit onderdeel opgenomen. Net als voor de vereniging en de stichting had voor de nv geregeld moeten worden dat bij de eerstvolgende statutenwijziging na 1 juli 2021 een regeling voor ontstentenis of belet in de statuten moet worden opgenomen. In een in voorbereiding zijnde verzamelwet zal een dergelijke overgangsbepaling voor nv’s worden opgenomen. Daarna kan de ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen van de nv uit de WBTR in werking treden.

Bron: Overig | Staatsblad 2021, 284 Fri, 18 Jun 2021 00:00:00 +0100

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?