Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

In 2015 is bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Faillissementswet (Fw) ingediend. Dit voorstel, de Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I), moet de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen vergroten. De WCO I is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De WCO I voorziet in een wettelijke basis voor de in de praktijk ontwikkelde ‘pre-pack methode’ of stille voorbereidingsfase. Daarbij wijst de rechtbank al voor een faillietverklaring een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris aan voor het geval het tot een faillissement komt. Doel is het faillissement in relatieve rust voor te bereiden om de schade van een faillissement voor schuldeisers, werknemers en afnemers zo veel mogelijk te beperken.

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de WCO I aangehouden in afwachting van een ander wetsvoorstel, de Wet overgang van onderneming in faillissement (WOVOF). De voortgang van de WOVOF is aangehouden vanwege een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie EU, waarvan de uitkomst van belang kan zijn voor de positie van werknemers in een faillissement. Daardoor is ook de behandeling van de WCO I verder vertraagd.

In de tussentijd wordt de ‘pre-packmethode’ nauwelijks meer toegepast. De minister voor Rechtsbescherming heeft een nieuw wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd, dat als doel heeft om een snelle invoering van de WCO I mogelijk te maken voor gevallen waarin verder uitstel vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijk is. Daartoe wordt het toepassingsbereik van de WCO I beperkt. De regeling wordt toegespitst op schuldenaren met een onderneming die activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend, zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

Het voornemen bestaat om de gevallen die met deze wijziging buiten het bestek van de WCO I vallen op een later moment mee te nemen in de WOVOF. De voorbereidingen van dat wetsvoorstel zullen worden voortgezet zodra het Hof van Justitie EU uitspraak heeft gedaan in de prejudiciële procedure en de positie van werknemers bij een overgang van onderneming in faillissement is uitgekristalliseerd. De regeling betreffende de stille voorbereidingsfase wordt als gevolg daarvan in feite gefaseerd ingevoerd.

 De consultatie duurt tot 21 juli 2021.

Bron: Overig | wetsvoorstel | 24-05-2021

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?