Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Wet verbeterde premieregeling aangenomen. Deze wet geeft mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst de mogelijkheid om te kiezen tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering. Bij een premie- of een kapitaalovereenkomst staan de pensioenuitkeringen niet vast, maar moet kort voor de pensioeningangsdatum met het opgebouwde kapitaal een recht op uitkering worden aangekocht. De hoogte van de uitkeringen is niet alleen afhankelijk van de levensverwachting, maar ook van de rentestand op het moment van aankoop. Is de rente laag, dan leidt dat tot een lage pensioenuitkering. Door de nieuwe wet vermindert de afhankelijkheid van de rentestand op één moment.


Deelnemers aan een pensioenregeling krijgen door de nieuwe wet de mogelijkheid om ook na de pensioeningangsdatum hun pensioenkapitaal te beleggen. Dit kan leiden tot hogere pensioenuitkeringen, zij het dat er in de uitkeringsfase van het pensioen meer risico wordt gelopen. Om pensioendeelnemers te helpen een keuze te maken bevat de wet een aantal nieuwe informatieverplichtingen voor pensioenuitvoerders.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | wetsvoorstel | 34 255 | 07-07-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?