Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in de Europese Unie regelt.


Het wetsvoorstel is bedoeld ter invoering van een Europese richtlijn inzake handhaving van de bestaande detacheringsrichtlijn en tot wijziging van een verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.


Het wetsvoorstel introduceert een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverleners die in Nederland werkzaamheden gaan verrichten. De Nederlandse opdrachtgever wordt verplicht om te controleren of een melding is gedaan. Nu hoeven Europese dienstverleners zich bij geen enkele Nederlandse instantie te melden. Pas wanneer de werkzaamheden meer dan 183 dagen beslaan moet de dienstverlener zich melden bij de Belastingdienst voor de afdracht van loonbelasting. De meldingsplicht gaat in op 1 januari 2018 omdat het digitale meldingsysteem niet eerder klaar zal zijn. Omdat een meldingsplicht een belemmering van het vrije verkeer van diensten vormt, wordt slechts een beperkt aantal gegevens gevraagd. Identiteitsnummers en bankrekeningnummers van de werknemers worden niet opgevraagd omdat zij niet noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in welke dienstverleners actief zijn in Nederland. De A1-verklaring, waarmee het sociaalverzekerd zijn in een ander land kan worden aangetoond, is en wordt niet verplicht. Een A1-verklaring is geen voorwaarde voor detachering.


Het wetsvoorstel introduceert een beperkte meldingsplicht voor buitenlandse zelfstandigen die in Nederland komen werken. De zelfstandige moet melden waar hij werkt en van wie hij zijn vergoeding ontvangt. De meldingplicht voor zelfstandigen geldt alleen voor enkele nog aan te wijzen risicosectoren. Het invoeren van een meldingsplicht voor zelfstandigen voor alle sectoren is een beperking van het vrije verkeer van diensten, die vooralsnog geen rechtvaardigingsgrond heeft.


Er ligt een voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Volgens de minister zal dat voorstel geen of weinig invloed hebben op het huidige wetsvoorstel. De nota van wijziging bevat tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | wetsvoorstel | 06-04-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?