Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Detentie is een van de wettelijke redenen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar wanneer mag dat ingaan? En heeft de werknemer dan nog recht op een transitievergoeding?

Een medewerker van een particuliere beveiligingsorganisatie wordt op een haventerrein, dat hij moet bewaken, betrapt op illegale drugshandel. Direct daarna trekt de korpschef zijn grijze pas in: alleen met zo’n pas mogen beveiligers aan het werk. Tegen die intrekking maakt de man geen bezwaar. Later wordt de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar.

Geen salaris

Vanaf het moment dat de man niet meer kan werken (geen grijze pas, in voorlopige hechtenis) betaalt de werkgever geen salaris meer. De werkgever doet een voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar daarover wordt geen overeenstemming bereikt. Uiteindelijk vraagt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Detentie

Detentie van een werknemer is een omstandigheid die valt onder de gronden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze man kan de overeengekomen arbeid niet meer uitvoeren. Ook is het vertrouwen in hem helemaal weg, nu hij deze delicten onder werktijd pleegde. Herplaatsing binnen het bedrijf is zonder grijze pas geen optie. De medewerker verzet zich niet tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar wil wel dat rekening wordt gehouden met de opzegtermijn van vier maanden. Dat hoort, nu hij 20 jaar in dienst is, en over die periode wil hij zijn salaris. Daarnaast wil hij een transitievergoeding van 18.000 euro – juist omdat hij maar één misstap heeft gemaakt.

Opzegtermijn

Nu de man niet meer mag werken en zelfs in de gevangenis zit, is er voldoende grond de arbeidsovereenkomst te ontbinden, oordeelt de kantonrechter. Wel moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De kantonrechter moet het einde van de arbeidsovereenkomst bepalen op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou zijn geëindigd. Echter, als de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer kan de arbeidsovereenkomst eerder worden ontbonden. Dat is hier aan de orde. De arbeidsovereenkomst eindigt één maand na de mondelinge behandeling van de zaak.

Transitievergoeding

Vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van de man heeft hij geen recht op een transitievergoeding, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Die uitzondering doet zich niet voor. De man was wel lang in dienst, maar de ‘misstap’ was geen kleinigheid. Ook dat hij zich na zijn detentie moet laten omscholen maakt niet dat hij recht heeft op een transitievergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2022:8525

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2022:8525 10021777 vz verz 22-10093 | 10-10-2022

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?