Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd. De werkgever is wel verplicht om ten minste een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.


In een procedure in kort geding was in geschil of een arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd was voortgezet. Kort voor de einddatum van de overeenkomst vroeg de leidinggevende aan een werknemer of deze een vacante functie wilde gaan vervullen. De werknemer kreeg een schriftelijke functieomschrijving mee en werd gevraagd deze voor akkoord te ondertekenen. De werknemer heeft de functieomschrijving ondertekend aan de leidinggevende teruggegeven. Vervolgens stuurde de leidinggevende het werkrooster voor de periode die doorliep tot na de datum waarop het oorspronkelijke contract zou eindigen.


Door ziekte was de werknemer enige tijd niet in staat om te werken. De werkgever meldde de werknemer vier weken na afloop van de oorspronkelijke contractperiode met terugwerkende kracht ziek uit dienst bij het UWV.
Het UWV stuurde de werknemer bericht van de ziekmelding door de werkgever en kende een voorschot op een Ziektewetuitkering toe.


De kantonrechter vond op basis van de ondertekende functieomschrijving en het dienstrooster voldoende aannemelijk dat partijen verlenging van de arbeidsovereenkomst waren overeengekomen. De werkgever had voor het verstrijken van de periode geen mededelingen aan de werknemer gedaan over het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. De werkgever hield zich normaliter wel aan deze aanzegverplichting. De kantonrechter accepteerde de stelling van de werkgever, dat ondertekening van de functieomschrijving zonder betekenis was voor de vraag of verlenging zou plaatsvinden, niet. Ook de stelling dat inroostering zonder betekenis was omdat de werknemer een oproepkracht was, wees de kantonrechter af. Door toezending van het rooster heeft de werkgever de werknemer opgeroepen om op de gebruikelijke dagen en uren te werken. De kantonrechter wees de vordering tot doorbetaling van loon toe.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBAMS20165281, 5259771 KK EXPL 16-976 | 31-08-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?