Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Ook als een bank u zonder aarzelen een volledige financiering wil verstrekken, is het soms toch beter om die financiering te combineren met een achtergestelde lening door een andere partij. Bij economische tegenwind kan het uw redding zijn.

Als ik een financiering nodig heb, ga ik naar mijn huisbankier, zeggen de meeste ondernemers tegen mij. Om te investeren gebruiken ze hun eigen middelen, als het daarmee niet lukt zoeken ze hulp van de bank.

Wat doet de bank als u daar uw financieringsaanvraag neerlegt?

• Zij toetst of u de gevraagde financiering terug kunt betalen in de door de bank gewenste periode.
• Daarbij kijkt de bank naar uw exploitatie van het afgelopen jaar. Als de nieuwe financieringslasten daaruit betaald hadden kunnen worden, dan geeft dat een goede uitgangspositie.
• De bank kijkt ook naar de exploitatie van het lopende jaar en de komende jaren. Stemt dat allemaal tot tevredenheid, dan is er een prima uitgangspositie voor de bank om de financiering te verstrekken.
• Daarnaast checkt de bank de vermogenspositie van uw onderneming. In bepaalde branches dient de vermogenspositie minimaal 25% van het balanstotaal te zijn.
• Als laatste wil de bank weten of u voldoende zekerheden kunt verschaffen.
• Is dit allemaal positief, dan is de kans groot dat de bank haar medewerking verleent.

Vertrouwenskwestie
Wanneer aarzelt de bank? Als u op basis van de historische exploitatie maar nét de nieuwe financieringslasten kunt dragen. Terwijl de bedrijfsresultaten van het lopende jaar en komend jaar, de financiering wél kunnen dragen.
Een andere reden tot aarzeling kan liggen in uw vermogenspositie. Ligt die onder of op de grens van de norm die de bank stelt, dan is het maar de vraag of de bank instemt met een lening.
Dan hangt het in sterke mate af van het vertrouwen dat uw accountmanager of de afdeling Riskmanagement van de bank heeft in uw onderneming.

Maar stel: de bank heeft voldoende vertrouwen, ze gaat akkoord met de financieringsvraag en de financiering wordt verstrekt.

Heeft u het dan goed gedaan? Dat is de vraag. In de eerste jaren kunt u misschien moeiteloos aan uw financieringsverplichtingen voldoen. Maar de kans bestaat dat na enkele jaren de economie terugvalt. Uw omzet en uw winstcapaciteit dalen. Uw onderneming kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen. Wat gebeurt er dan?

Aflossingsverplichting
De bank draagt het accountmanagement over aan de afdeling Bijzonder Beheer. Meestal houdt die u aan uw aflossingsverplichtingen. Het gevolg: u moet noodzakelijke vervangingsinvesteringen uitstellen. De aflossing van de bank gaat voor. Langzaam gaat uw onderneming achteruit, omdat alle vrije cash naar de bank gaat.

Kunt u dit voorkomen? Dit risico kunt u in ieder geval flink verkleinen door de benodigde financiering niet helemaal bij de bank te regelen. Het is verstandig om een deel te financieren met een achtergestelde lening van een andere partij. Bijvoorbeeld in samenwerking met een partij als NLInvesteert. Kunt u niet aan uw aflosverplichtingen voldoen, dan schorten we de aflossing op tot uw onderneming weer voldoende cash heeft. Met zo’n financieringsstructuur krijgt u een sterkere balans en komt uw onderneming beter door een economische dip heen.

Raadpleeg een specialist
Een bank wil natuurlijk graag de volledige financiering verzorgen. Wees u ervan bewust dat dit niet altijd in het belang van uw onderneming is. Daarom is mijn advies: zoals u voor een herstructurering van een onderneming een fiscalist raadpleegt, zou u voor een financiering ook een specialist moeten raadplegen. NLInvesteert is u daarbij graag van dienst.

Neem vrijblijvend contact op:

Drs. J.P.M. (Jan) de Kleijne
Directeur de Kleijne en Janssen B.V. en Regiodirecteur NLInvesteert Oost-Brabant B.V.

Bij vragen kunt u altijd mailen.
Kijk ook eens op de website van NLInvesteert

Bron: | Blog Jan de Kleijne Tue, 04 Dec 2018 09:18:01 +0100

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?