Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Het niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting is een verzuim waarvoor een verzuimboete kan worden opgelegd. Volgens het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst is slechts sprake van een verzuim als de belastingplichtige geen gevolg heeft gegeven aan een aanmaning tot het doen van aangifte van de inspecteur. De verzuimboete bedraagt volgens dit besluit in de regel 7% van het wettelijke maximum van € 5.278.

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden waren de verzending en de ontvangst van de aanmaning tot het doen van aangifte in geding. Het is aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de aanmaning de belastingplichtige heeft bereikt. De omstandigheid dat per post verzonden stukken in de regel correct worden bezorgd, rechtvaardigt het vermoeden van ontvangst of aanbieding van de aanmaning op dat adres. Het is aan de belastingplichtige om het vermoeden van ontvangst te ontzenuwen. Daarvoor is voldoende dat de aanbieding of ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld.

De inspecteur maakte aannemelijk dat op naam van de belanghebbende een aanmaning is aangemaakt, afgedrukt en per post verzonden naar het woonadres van de belanghebbende. De belanghebbende slaagde er niet in om met hetgeen hij aanvoerde het vermoeden van ontvangst te ontzenuwen. In zijn bezwaarschrift tegen de boete maakte de belanghebbende melding van de ontvangst van enkele vervelende herinneringen tot het doen van aangifte. Die vervelende herinneringen konden volgens het hof niet anders dan de herinnering en de daarop volgende aanmaning zijn geweest. Er waren geen aanwijzingen voor storingen in de postbezorging. Naar het oordeel van het hof stond het de inspecteur vrij om aan belanghebbende een verzuimboete op te leggen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20196325, 18/00739 | 22-08-2019

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?