Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

In een verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad het geding verwezen naar een ander gerechtshof “voor een onderzoek van de zaak in volle omvang”. Hiermee is bedoeld dat het gerechtshof na cassatie alle geschilpunten moet behandelen zoals die voorafgaand aan het cassatieberoep na sluiting van het onderzoek voorlagen bij de feitenrechter die de bestreden uitspraak heeft gedaan. Dat geldt ook voor in de bestreden uitspraak besloten liggende (bewijs)oordelen waarvan de Hoge Raad in zijn verwijzingsarrest heeft vermeld dat die in cassatie niet werden bestreden. Dat betekent dat de partij, die daarbij belang heeft, een dergelijk geschilpunt na cassatie opnieuw aan de orde kan stellen.

Een belanghebbende heeft na cassatie bij Hof Den Bosch opnieuw aangevoerd dat zij aannemelijk heeft gemaakt dat een dienst onder bezwarende titel is overeengekomen. De procedure betrof de aftrek van door andere ondernemers in rekening gebrachte omzetbelasting. Gelet op de verwijzingsopdracht voor een onderzoek in volle omvang had het hof bij de beoordeling van die stelling alle door belanghebbende aangevoerde feiten en omstandigheden in aanmerking moeten nemen. Het hof was noch voor de keuze van de bewijsmiddelen noch voor de waardering daarvan gebonden aan het eerder gegeven bewijsoordeel van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van Hof Den Bosch vernietigd omdat het hof de verwijzingsopdracht te beperkt heeft uitgelegd. Het geding is verwezen naar Hof Amsterdam. Het is nu aan dat hof om in volle omvang te beoordelen of de door externe adviseurs aan de belanghebbende in rekening gebrachte bedragen rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met een door belanghebbende verrichte prestatie onder bezwarende titel, die niet is vrijgesteld van omzetbelasting.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR2020594,19/01750 | 09-04-2020

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?