Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht iedereen die daartoe is uitgenodigd om aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting ondanks aanmaning niet wordt nagekomen, wordt de bewijslast omgekeerd en verzwaard. De belastingplichtige moet dan overtuigend aantonen in plaats van aannemelijk maken dat de uitspraak op bezwaar onjuist is.

Bij inhoudelijke gebreken in een aangifte is de vereiste aangifte niet gedaan indien de volgens de aangifte verschuldigde belasting verhoudingsgewijs aanzienlijk lager is dan de werkelijk verschuldigde belasting. Het bedrag aan belasting dat als gevolg van gebreken in de aangifte niet zou zijn geheven moet op zichzelf beschouwd aanzienlijk zijn. De belastingplichtige moet zich bij het doen van aangifte ervan bewust zijn geweest dat door de gebreken in de aangifte een aanzienlijk bedrag aan belasting niet zou worden geheven.

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden stelde de inspecteur zich op het standpunt dat de vereiste aangifte niet was gedaan. In het aangiftebiljet was overal nihil ingevuld. Volgens het hof moest niet alleen worden gekeken naar het aangiftebiljet, maar ook naar de later toegezonden kolommenbalans. Deze kolommenbalans merkte het hof aan als een aanvulling op de ingediende aangifte. Rekening houdend met de kolommenbalans als aanvulling op de aangifte slaagde de inspecteur er niet in aannemelijk te maken dat de vereiste aangifte niet was gedaan. De bewijslast werd om die reden niet omgekeerd en verzwaard.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20194533, 18/00543 | 18-06-2019

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?