Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een uitbreiding van het kraamverlof voor de partner van de moeder regelt. Wanneer dit wetsvoorstel wordt ingevoerd, heeft de partner rondom de bevalling en in de jaren daarna mogelijk recht op vier verschillende verlofmogelijkheden. Het gaat om:  • doorbetaald calamiteiten- of kort verzuimverlof wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;

  • twee dagen doorbetaald kraamverlof;

  • drie extra dagen kraamverlof met recht op uitkering ter hoogte van het dagloon;

  • onbetaald ouderschapsverlof.

Het recht op extra kraamverlof kan, evenals het bestaande recht op doorbetaald kraamverlof, alleen worden benut in de eerste vier weken na de geboorte van het kind. De uitkering is gelijk aan het voor de partner geldende dagloon. Voor partners met een hoger loon is de uitkering beperkt tot het maximum dagloon. Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen tot het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Het recht op extra kraamverlof met recht op uitkering moet ingaan op 1 januari 2019.


Hoewel de uitbreiding van het kraamverlof uit de collectieve middelen wordt gefinancierd, geldt deze regeling niet voor zelfstandigen. De doelgroep is beperkt tot werknemers. De regering vindt het niet nodig om de regeling uit te breiden tot zelfstandigen. De uitbreiding van het verlof geldt voor alle werknemers. Voor werknemers, die niet verzekerd zijn voor sociale verzekeringen, zoals dga’s, kan geen dagloon worden berekend. Zij ontvangen bij de opname van extra kraamverlof een uitkering van het UWV ter hoogte van het minimumloon per dag. Bij drie dagen verlof komt dat neer op € 205,77 bruto.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | wetsvoorstel | 2017-0000011585 | 08-02-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen invoering van de uitbreiding van het kraamverlof voor de partner met drie dagen. Het UWV moet deze regeling gaan uitvoeren. Op dit moment ligt een wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Het UWV heeft 1 januari 2019 genoemd als datum waarop de regeling kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat jaarlijks ongeveer 150.000 aanvragen zullen worden gedaan voor een uitkering. Dat vraagt een ingrijpende aanpassing van de automatiseringssystemen. Voor de verwerking van een aanvraag is de geboortedatum van het kind nodig. Dat vereist een koppeling met de basisregistratie personen. Ook zijn gegevens nodig over de relatie tussen de aanvrager en het kind. Het UWV beschikt nu niet over deze gegevens. Ook dat zal moeten worden geregeld. Volgens de minister kan de invoering van de uitbreiding van het kraamverlof niet eerder dan per 1 januari 2019 geregeld worden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2016-0000217486 | 19-10-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?