Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een bezwaarschrift tegen een aanslag of beschikking kan door de belanghebbende zelf worden ingediend of namens de belanghebbende door iemand die daartoe door hem is gemachtigd.


De vraag in een procedure was wat er moet gebeuren wanneer twee gemachtigden namens een belanghebbende bezwaar hebben gemaakt tegen dezelfde beschikking. Beide gemachtigden hadden een door de belanghebbende ondertekende volmacht bij het bezwaarschrift gevoegd. In beide gevallen voorzag de volmacht in een recht van substitutie en in de mogelijkheid van intrekking van het ingediende bezwaar.


De eerste gemachtigde stuurde een e-mail naar het bestuursorgaan met een lijst met intrekkingen van een aantal bezwaarschriften, waaronder het bezwaarschrift van de belanghebbende. De intrekking van dat bezwaar werd niet onderbouwd. De ontvangst van het tweede bezwaar is schriftelijk bevestigd. In de brief is opgemerkt dat al eerder via een andere gemachtigde bezwaar is gemaakt en dat het tweede bezwaarschrift daarom niet in behandeling zal worden genomen. De belanghebbende reageerde daarop door mee te delen dat de machtiging van de eerste gemachtigde inmiddels was ingetrokken en verzocht om alleen het tweede bezwaar in behandeling te nemen. Het bestuursorgaan heeft desondanks het tweede bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en niet inhoudelijk behandeld. Tegen de uitspraak op bezwaar heeft de belanghebbende beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank was van oordeel dat het eerste bezwaar uitdrukkelijk is ingetrokken en dat het tweede bezwaar als aanvulling op het eerste had moeten worden aangemerkt.


In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat bij het bestuursorgaan bekend was dat onafhankelijk van elkaar twee bezwaarschriften waren binnengekomen van twee onafhankelijk van elkaar opererende gemachtigden. Het bestuursorgaan had navraag moeten doen bij de belanghebbende en/of de gemachtigden alvorens de intrekking van het eerste bezwaar als ondubbelzinnig te kwalificeren en de zaak als afgesloten te beschouwen. Het hof heeft de zaak teruggewezen naar het bestuursorgaan voor inhoudelijke behandeling van het bezwaar.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20188809, 18/00058 | 24-10-2018

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?