Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Als een Ziektewetuitkering wordt stopgezet maar de betaling ervan toch doorgaat, dan moet dit gewoon worden terugbetaald. Ook al maakte de uitkerende instantie een fout.

Een werknemer meldt zich ziek en krijgt een Ziektewetuitkering. Elf maanden na de ziekmelding besluit het UWV de uitkering stop te zetten. De betaling loopt echter gewoon door. Na weer negen maanden krijgt de werknemer bericht van het UWV: de uitkering, die hij in die negen maanden heeft ontvangen, moet hij terugbetalen. Het gaat om bruto 18.925 euro.

Vertrouwensbeginsel

De werknemer vecht het besluit van het UWV aan bij de rechtbank Rotterdam. Hij doet een beroep op het vertrouwensbeginsel. Toen het UWV de uitkering stopzette, belde de werknemer omdat hij van mening was dat hij nog steeds ziek was. Hij was ook nog niet hersteld aangemerkt bij het UWV. Nu het UWV het ziektegeld toch bleef betalen – ondanks het besluit dit stop te zetten – kon de werknemer afleiden dat hij onveranderd recht had op een Ziektewetuitkering. Hij heeft die bedragen maandelijks te goeder trouw ontvangen en geaccepteerd. Nu blijkt dat het UWV een fout heeft gemaakt door te blijven doorbetalen. De werknemer doet ook een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel vanwege de door het UWV gemaakte fouten.

Terugvorderen

De rechtbank vindt dat het voor de werknemer duidelijk had kunnen zijn dat hij geen recht meer had op een Ziektewetuitkering. Hij heeft tegen het besluit van het UWV geen bezwaar gemaakt. Het kan de werknemer inderdaad niet worden verweten dat het UWV het ziekengeld onterecht heeft doorbetaald. Maar dat betekent niet dat het UWV de onverschuldigd betaalde uitkering niet kan terugvorderen. De werknemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat het UWV, tijdens het telefoongesprek, heeft aangegeven dat hij nog steeds recht zou hebben op de uitkering. Het UWV heeft niet gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel of het rechtszekerheidsbeginsel.

Financiële gevolgen

Het UWV is verplicht de te veel betaalde uitkering terug te vorderen. Dat staat in de Ziektewet. Een belangenafweging is niet aan de orde. Wel kan het UWV afzien van terugvordering bij dringende redenen. Dan moet de terugvordering leiden voor onaanvaardbare financiële of sociale gevolgen. Maar dat heeft de werknemer niet aangetoond. Hij zal het volle bedrag moeten terugbetalen.

ECLI:NL:RBROT:2022:5635

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2022:5635 ROT 21/4751 | 04-07-2022

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?