Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen gedurende maximaal 104 weken. Gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid is het doorbetaalde loon ten minste gelijk aan het wettelijk minimumloon. In de arbeidsovereenkomst, een cao of een arbeidsvoorwaardenregeling wordt vaak ten gunste van de werknemer afgeweken van de wettelijke verplichting.


Zo bevatte een arbeidsvoorwaardenregeling een bepaling dat gedurende het eerste ziektejaar 100% van het loon wordt doorbetaald en in het tweede ziektejaar 70%. In afwijking van deze bepaling werd aan een arbeidsongeschikte werknemer na het verstrijken van het eerste ziektejaar nog enige tijd 100% van het loon doorbetaald. Vervolgens betaalde de werkgever, na schriftelijke aankondiging daarvan aan de werknemer, 70% van het loon door. De werknemer vorderde betaling van 100% van het loon. De werknemer meende erop te mogen vertrouwen dat het loon gedurende het hele tweede ziektejaar voor 100% zou worden doorbetaald. De kantonrechter wees de vordering van de werknemer af. In hoger beroep heeft Hof Den Bosch het vonnis van de kantonrechter onderschreven.


Het hof merkt op dat de vraag, wanneer uit een door de werkgever gevolgde gedragslijn een aanvullende arbeidsvoorwaarde voortvloeit, zich niet in algemene zin laat beantwoorden. In dit geval was aannemelijk dat sprake was van een vergissing, die mede werd veroorzaakt doordat de medewerker, die de loonverlaging had moeten doorvoeren, ziek thuis was. Nadat het de directeur duidelijk was geworden wat de situatie van de werknemer was, heeft hij ervoor gezorgd dat het loon werd teruggebracht tot 70%. Onder deze omstandigheden mocht de werknemer er niet op vertrouwen dat hij aanspraak had op doorbetaling van 100% van zijn loon.


Ook op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid had de werknemer volgens het hof geen aanspraak op 100% doorbetaling. Het hof merkt daarbij op dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in beginsel beperkt is tot gevallen waarin de overeenkomst tussen partijen een leemte bevat. Die leemte is er in dit geval niet, omdat de arbeidsvoorwaardenregeling voorziet in een loonbetalingsregeling bij ziekte.

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLINLGHSHE2019591, zaaknummer 200.247.947/01 | 27-02-2019

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?