Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak over welke wetgeving op het gebied van de sociale verzekering van toepassing is in een bijzondere situatie. Het gaat om een in België wonende werknemer van een Nederlands bedrijf die het overgrote deel van zijn werk in Nederland verricht. In 2009 verrichtte hij 6,5% van zijn werkzaamheden in België, voor het merendeel thuis en voor een klein deel bij klanten. De in België verrichte werkzaamheden vonden niet in een vast patroon plaats. De werknemer had daarover met zijn werkgever geen afspraken gemaakt.


Volgens de Hoge Raad is aan eerdere jurisprudentie geen duidelijkheid te ontlenen voor deze situatie. Zo rijst in dit geval de vraag of het gaat om iemand die werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen in twee lidstaten. Volgens een eerder arrest van het Hof van Justitie EU moet het dan gaan om werkzaamheden in loondienst op het grondgebied van meerdere lidstaten van de EU. Die werkzaamheden mogen niet incidenteel van aard zijn. Is dat wel het geval, dan blijven deze werkzaamheden buiten beschouwing en geldt de wetgeving van de werkstaat.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR20153176, nr. 14/05851 | 04-11-2015

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?