Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Oproepkracht en recht op loon bij niet werken in verband met corona maatregelen.

Een loonvordering van een oproepkracht moet volgens de kantonrechter worden gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang van de laatste drie maanden. En niet, zoals de werknemer had gevorderd, op basis van de gemiddelde arbeidsomvang van heel 2019. Zeker niet nu werknemer in februari een vaste arbeidsomvang gebaseerd op 2019 had afgewezen.

Casus:

De medewerker is sinds 2017 werkzaam op basis van een nulurencontract. In januari 2020 heeft hij een aanbod gekregen om zijn arbeidscontract voort te zetten met een vaste arbeidsomvang gebaseerd op het gemiddeld aantal uren van 2019. Werknemer heeft dit voorstel in februari afgewezen. (Werkgever deed dit voorstel omdat dit verplicht is vanuit de WAB).

In verband met corona roept de werkgever de werknemer vanaf half maart niet meer op en betaalt het salaris vanaf april door op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren over de drie maanden voorafgaand (januari,  februari en maart).

De medewerker vindt dit geen representatieve periode voor de berekening van de gemiddelde arbeidsomvang. Onder andere omdat het laagseizoen was en hij daarom minder had gewerkt (zit in de toerisme). Werknemer stelt dan ook dat het hele kalenderjaar 2019 al representatieve periode moet gelden.

De rechter oordeelt als volgt:

  1. Dat werknemer een aanbod voor een vaste arbeidsomvang afwijst. Betekent nog niet dat hij ook instemt met een arbeidsomvang van nul uren. De werknemer met een nulurencontract, wie langer dan 6 maanden in dienst is, heeft recht op loondoorbetaling. Hoe hoog die loondoorbetaling is wordt als volgt vastgesteld:
  2. De arbeidsomvang van de werknemer moet worden vastgesteld om basis van het rechtsvermoeden omtrent de omvang van de arbeidsduur. Dat betekent dat wordt uitgegaan van een gemiddelde van de drie maanden voorafgaand.
  3. In beginsel wordt er dus uitgegaan van de laatste drie maanden, maar werknemer mag ook een andere periode van drie maanden kiezen. Als de gekozen periode volgens werkgever niet representatief is, dient werkgever dit aan te geven en te onderbouwen. (let wel, het is niet de bedoeling dat werknemer enkel een periode aanwijst waarbij veel meer is gewerkt, anderzijds is het ook niet de bedoeling dat een periode wordt gepakt door werkgever waarbij werknemer bijv. (veel) verlof heeft gehad en minder heeft gewerkt).
  4. Werknemer had in casu gekozen om als representatieve periode kalenderjaar 2019 te pakken, hij had onvoldoende gesteld waarom deze periode als referteperiode moest gelden, zeker nu hij kort daarvoor (1 maand eerder) het aanbod voor vaste arbeidsomvang had afgewezen.
  5. Werkgever had nog gesteld dat werknemer helemaal geen recht had op loon, omdat er niet gewerkt was. Maar dit is verworpen door de rechter. De corona crisis is een uitzonderlijke omstandigheid volgens de rechter. De wet verplicht de werkgever echter tot doorbetaling van loon aan een medewerker die niet kan werken, tenzij de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van werknemer ligt. De rechter geeft aan dat de crisis niet onder meer in de risicosfeer van werkgever of de werknemer ligt. Maar eerder in de risicosfeer van werkgever dan in die van werknemer. Doorslag gaf hierbij ook dat de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW heeft gekregen.

Samenvattend

Ook al wijst een oproepkracht een vaste arbeidsomvang af, toch heeft hij recht op doorbetaling van loon als er niet gewerkt kan worden door de coronacrisis (als de oproepkracht langer dan 6 maanden in dienst is). Om vast te stellen hoeveel salaris de werknemer dan ontvangt, dient vastgesteld te worden aan een referteperiode van drie maanden. In beginsel worden de drie maanden voorafgaand aangehouden. Werknemer mag voorstellen drie andere maanden aan te houden als referteperiode. Indien werkgever deze periode niet representatief vindt, dient hij dit te onderbouwen. Er zal dan een andere periode aangemerkt kunnen worden als representatieve periode.

Bron: uitspraak 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?