Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Tijdens de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd worden. Hoe lang de proeftijd mag zijn staat in de wet of de cao. Verder dient de proeftijd schriftelijk te zijn aangegaan.

 

In de proeftijd ontslag aanzeggen doordat bepaalde gegevens niet tijdens de sollicitatieprocedure zijn gemeld door werknemer? Ook opleggen geblazen.

 

Ziekte, zwangerschap en ontslag

 

Bij ziekte en zwangerschap mag een werknemer niet ontslagen worden. Deze opzegverboden gelden in beginsel niet als wordt opgezegd tijdens de proeftijd. Maar het is opletten. Er wordt ook gekeken naar de reden van opzegging, en de reden mag niet discriminatoir zijn (in strijd met de gelijke behandelingswetgeving). Lees hieronder kort over een uitspraak bij chronische ziekte.

 

Chronische ziekte

 

In 2017 heeft Het College voor de Rechten van de Mens besloten dat de werkgever zich schuldig maakte aan verboden onderscheid om grond van de Wet gelijke behandelingen op grond van handicap of chronische ziekte. De werknemer vertelde nadat ze in dienst kwam dat ze een ZW-uitkering ontving (doordat ze bevallen was van haar kind) en eerder een burn-out had gehad (nu niet meer). Doordat ze dit niet tijdens de sollicitatie had verteld, was het vertrouwen van de werkgever beschaamd. Ook vroeg de werkgever zich af of de hectische en stressvolle functie wel voor mevrouw was, nu werkgever bekend werd met de eerdere burn-out.

 

Oordeel van het College

 

  • De sollicitant heeft geen verplichting om tijdens de sollicitatieprocedure haar chronische ziekte te melden. Tenzij ze wist of had moeten weten dat de ziekte van invloed is op de uitoefening van de functie. In casu hoefde ze dit niet te melden. De ZW-uitkering hoefde ook niet gemeld te worden (tenzij bijzondere functie eisen daartoe nopen).
  • Nu werknemer geen melding hoefde te doen in de sollicitatieprocedure, kan werkgever haar niet tegenwerpen dat ze daarover niet heeft verteld.
  • Werkgever geeft aan dat werknemer wegens de burn-out niet geschikt is/blijkt voor de functie, zonder onderzoek te doen naar de vraag of medewerker nog een burn-out had, welke beperkingen zijn nog ondervond en of zij door die beperkingen ongeschikt was voor de functie. Om die reden kan werkgever geen beroep doen op ongeschiktheid van de functie.
  • Werkgever heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte. (in dit oordelen liet het College in het midden of de burn-out op zichzelf wordt beschouwd als een handicap of chronische ziekte in de zin van WGBH/CZ).

 

Zwangerschap

 

Bij proeftijdontslag tijdens zwangerschap kan een werknemer een beroep doen op het ontslagverbod tijdens zwangerschap, het verboden onderscheid op grond van geslacht en strijdigheid met goed werkgeverschap. Het is dan aan werkgever om aan te tonen dat de reden van ontslag anders is. Reden voor de werkgever zou kunnen zijn dat hij twijfelt aan het functioneren van de werkgever, het is aldus aan werkgever om het ontslag correct te onderbouwen. Zie ook de uitspraak van de kantonrechter Den Bosch van 22 januari 2015.


Discriminatoir ontslag

 

Discriminatie in de werksituatie is in strijd met de gelijke behandelingswetgeving, en verboden. Discriminatiegronden zijn: nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, levensovertuiging en politieke gezindheid, ras en burgerlijke staat, deze wetten beschermen ook ontslag wegens leeftijd, handicap of chronische ziekte.

Samenvattend

 

Als er sprake is van ziekte of zwangerschap tijdens de proeftijd, is het aan de werkgever om schriftelijk ontslag aan te geven en op de juist wijze te onderbouwen. Risico is dat het ontslag door de werknemer als discriminatoir of onzorgvuldig wordt aangemerkt als er sprake is van ziekte, zwangerschap of handicap / chronische ziekte. Verder zullen zich veel werkgevers kunnen vinden in de redenering van de werkgever in de uitspraak over chronische ziekte, toch mag een werkgever niet discrimineren en dient dat mee te nemen in zijn afweging. Dit stelt werkgevers vaak in een moeilijke situatie waarbij advies zeer waardevol kan zijn.

 

Vragen over bovenstaande? Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 0413 – 76 75 40.

 

Bron: Mw. mr. S.H.A. de Kleijne

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?