Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een brief met een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Het gaat om tien wetsvoorstellen die bij voorkeur voor 1 januari 2016 door de Eerste Kamer behandeld moeten worden. De Eerste Kamer heeft de deadline voor indiening gesteld op 16 oktober 2015. De bewindslieden kunnen niet garanderen dat alle spoedeisende wetsvoorstellen voor die datum bij de Eerste Kamer zullen liggen. De belangrijkste wetsvoorstellen zijn:


1. Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Afhandeling voor 1 januari 2016 is wenselijk. Het niet halen van die datum betekent uitstel van één jaar voor invoering van deze maatregel. Dit wetsvoorstel is door de Tweede Kamer op 17 maart 2015 aangenomen.


2. Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds
Dit wetsvoorstel regelt een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen. Een spoedige inwerkingtreding is gewenst om schaalvoordelen bij de uitvoering van verschillende pensioenregelingen te kunnen behalen. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 18 juni 2015 aangenomen.


3. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
Dit wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding was aanvankelijk 1 januari 2015 maar is verschoven naar 1 januari 2016. Gemeenten en de SVB houden, vooruitlopend op de wetswijziging, vanaf 1 januari 2015 bij de middelentoets van de Participatiewet al rekening met vrijlating van pensioenvoorzieningen.


4. Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten
Het wetsvoorstel omvat de uitwerking van de afspraken over de harmonisering van de no-riskpolis van het UWV en de mobiliteitsbonus voor de doelgroep van de banenafspraak. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


5. Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016
Dit wetsvoorstel brengt noodzakelijke wijzigingen aan in bestaande wetgeving en in wetgeving die op 1 januari 2016 in werking treedt. De indiening bij de Tweede Kamer is voorzien voor september 2015. Het UWV en de Belastingdienst gaan ervan uit dat de voor hen relevante wijzigingen op 1 januari 2016 ingaan en passen hun werkprocessen hierop aan.


6. Wijziging Waadi
Deze wijziging moet zorgen voor gelijke arbeidsvoorwaarden bij payrolling. De voorbereiding van dit wetsvoorstel is nog niet afgerond. Indiening bij de Tweede Kamer wordt verwacht in dit najaar, waardoor behandeling door de Eerste Kamer voor 1 januari 2016 niet haalbaar is. De beoogde datum van inwerkingtreding schuift op naar 1 juli 2016.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2015-0000237615 | 09-09-2015

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?