Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen als op een van de pagina’s van het contract een handtekening ontbreekt? De rechtbank Overijssel oordeelt van wel in een zaak over de verkoop van een camping.

Een stel is samen eigenaar van een camping. Als de man en de vrouw met een vechtscheiding uit elkaar gaan, gaat de camping in de verkoop. Een man heeft interesse en komt voor een bezichtiging, waar hij van de vrouw hoort dat zij niet wil verkopen. Enkele maanden later belt hij de andere eigenaar en vraagt hem of de camping nog te koop staat. Hij doet een bod van zes ton, waarmee deze eigenaar instemt.

Boete

Er wordt een koopovereenkomst opgesteld, waarin onder meer staat dat een boete van 10 procent moet worden betaald bij ontbinding op grond van tekortkoming. Ook staat erin dat een bedenktijd geldt van drie dagen en een voorbehoud voor tijdige ondertekening. De twee mannen ondertekenen de overeenkomst, waarna de campingeigenaar het document voor ondertekening naar de advocaat van zijn ex-vrouw stuurt. Als de koper daarna terugkrabbelt, eist deze eigenaar nakoming van de overeengekomen boete van € 60.000.

Niet ondertekend

De potentiële koper stelt echter dat er geen koopovereenkomst tot stand is gekomen of dat deze is ontbonden, en anders heeft hij in ieder geval op tijd een beroep gedaan op het voorbehoud. Hiertoe voert hij aan dat de koopovereenkomst niet door de andere eigenaar (de ex-vrouw) is ondertekend. Op één pagina ontbreekt namelijk haar handtekening en de vrouw heeft ook gezegd dat er geen koopovereenkomst tot stand gekomen is.

Aanbod en aanvaarding

De rechtbank oordeelt anders. Eerst buigt de rechtbank zich over de vraag of een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Daarvoor is van belang of sprake is van aanbod en aanvaarding daarvan. In deze zaak heeft de koper aangeboden de camping te kopen met toezending van de koopovereenkomst. Vaststaat dat de campingeigenaar dat aanbod heeft aanvaard. Ook de ex-vrouw heeft dat gedaan, concludeert de rechtbank. Zij heeft op bijna alle bladzijdes van het aan haar toegezonden contract haar paraaf gezet en op de laatste pagina van de overeenkomst haar handtekening geplaatst. Dat zij met het aanbod instemde, volgt ook uit de verklaring van haar advocaat ‘dat mijn cliënte de betreffende koop-/verkoopovereenkomst heeft ondertekend’. Dat de handtekening op één pagina ontbreekt (de handtekeningenpagina), is dan onvoldoende om aan te nemen dat zij niet instemde. Dit kan namelijk ook een vergissing zijn geweest, nu de laatste bladzijde van het document (wat normaal gesproken de handtekeningenpagina is) de ontvangstbevestiging is en niet de overeenkomst zelf betreft en die bladzijde wel door de vrouw is ondertekend.

Geen ontbinding

Is de koopovereenkomst dan ontbonden? De koper vindt van wel, nu hij een ontbindingsverklaring aan de verkoper heeft gestuurd en diens ex daarmee heeft ingestemd. De rechtbank vindt echter van niet. Voor beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden is instemming van alle partijen vereist, en hier staat vast dat de campingverkoper niet heeft ingestemd.

Geen matiging

Voor matiging van de boete ziet de rechtbank ook geen reden, omdat – zoals de koper aanvoert – de camping alsnog en voor meer geld is verkocht. Daarbij acht de rechtbank van belang dat de verkoper heeft aangegeven wel degelijk schade te hebben geleden, nu de camping door de tekortkoming van de koper langer te koop heeft gestaan, met alle daarmee samenhangende kosten van dien.

ECLI:NL:RBOVE:2023:1436

Bron: Rechtbank Overijssel | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOVE:2023:1436 C/08/286946 / HA ZA 22-355 | 11-04-2023

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?