Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Wanneer heeft u de mogelijkheid om uw werkzaamheden of verplichtingen op te schorten(uit te stellen)? Deze mogelijkheid kunt u hebben op grond van de wet of op grond van uw overeenkomst/algemene voorwaarden.

 

Wat houdt opschorten in en wanneer mag u dat? U leest het in deze blog

 

U kunt uw verplichtingen opschorten wanneer uw afnemer wederom goederen bestelt maar de laatste facturen nog niet betaald heeft. U kunt dan een beroep doen op het opschorten van uw werkzaamheden en de goederen niet leveren totdat de facturen betaald zijn. Een ander voorbeeld: u ontvangt maar 50 % van de bestelling maar u ontvangt wel de gehele factuur, u kunt uw betalingsverplichting dan ook opschorten totdat u 100% van de levering heeft ontvangen.
U kunt dus in bepaalde gevallen uw verplichten/prestaties uitstellen totdat de wederpartij zijn verplichtingen/prestaties heeft voldaan.

 

In de wet is het recht van opschorting als volgt geregeld:

 

Artikel 6:262 BW:

 

  1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichting op te schorten.
  2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan,voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

Wanneer kunt u een beroep doen op opschorting:

 

  1. Zodra er sprake is van een opeisbare vordering op uw wederpartij.Dus uw wederpartij is te laat met bijvoorbeeld betalen of leveren.
  2. Ook dient er samenhang te zijn tussen de opeisbare vordering en de op te schorten verplichting. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vorderingen verplichting ontstaan uit dezelfde opdracht.
  3. Vervolgens dient de opschorting wel proportioneel te zijn. Het opschorten van uw verplichtingen dient in verhouding te staan met het nalaten van de verplichting van uw wederpartij.
  4. Als laatste, u dient uw wederpartij te informeren dat uw verplichting wordt opgeschort en op welke grond u dit doet.

 

Het opschorten van uw werkzaamheden/verplichtingen is een goed middel om ervoor te zorgen dat u niet teveel nadeel ondervindt door uw nalatige wederpartij. Doordat u uw werkzaamheden/verplichting opschort, zal uw wederpartij actief reageren op uw opschorting. De opschorting kan als pressiemiddel werken zodat uw wederpartij de overeenkomst nakomt en uw factuur alsnog betaalt dan wel de goederen levert. Zodra dat is gebeurd, kunt u uw werkzaamheden ook weer hervatten. Komt uw wederpartij alsnog de afspraken niet na, dan kan er sprake zijn van een wanprestatie en treedt de wederpartij in verzuim. Vanaf dat moment zijn er meerdere juridische instrumenten mogelijk, bijvoorbeeld nakoming vorderen, schade vorderen en/of de overeenkomst ontbinden.

 

Onderneming-klanten consumenten-klant

 

Het recht om op te schorten is van regelend recht voor overeenkomsten tussen bedrijven, dit betekent dat u en uw wederpartij dit recht kunnen beperken,uitsluiten of uitbreiden. Vaak gebeurt dit in de algemene voorwaarden. Kijk hier dus eerst naar voordat u uw verplichtingen opschort. Wanneer u uw werkzaamheden opschort terwijl dit recht eigenlijk is uitgesloten, kan uw wederpartij u aansprakelijk stellen voor eventuele schade als gevolg van uw onterechte opschorting.

 

Bij consumenten mag u het recht tot opschorting niet beperken of uitsluiten in uw algemene voorwaarden. Uw klant-consument mag zich dus altijd op opschorting beroepen wanneer u de overeenkomst niet nakomt.

 

Vragen over het opschorten van verplichtingen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0413 76 75 40 of vul ons contactformulier in op onze contact pagina.

 

Blog: Mw. mr. S.H.A. de Kleijne

 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?