Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Belastingdienst is verplicht in een procedure de op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen. Niet altijd is duidelijk welke stukken onder die verplichting vallen.

Naar aanleiding van de bevindingen uit een controle van de Belastingdienst werd bij een gastouderbureau door de FIOD een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De ondernemer is door de strafrechter veroordeeld voor onder meer het medeplegen van oplichting van de Belastingdienst en het medeplegen van valsheid in geschrifte.

De Belastingdienst heeft gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek gebruikt voor het opleggen van navorderingsaanslagen inkomstenbelasting. In de procedure naar aanleiding van de navorderingsaanslagen voerde de ondernemer aan dat de inspecteur niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd, omdat hij niet het volledige strafdossier heeft verstrekt.

Hof Den Haag heeft dat betoog verworpen. De inspecteur verklaarde geen andere stukken dan de verstrekte stukken van de officier van justitie te hebben ontvangen. De inspecteur heeft geen andere stukken ingezien en niet zelf het strafdossier doorgenomen om daaruit de relevante stukken te selecteren. Het hof hechtte geloof aan deze verklaring van de inspecteur. De verplichting om de op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen gaat niet zo ver dat de inspecteur gehouden is stukken in te brengen die hem niet ter beschikking hebben gestaan.

Volgens de Hoge Raad kunnen tot de over te leggen stukken ook stukken behoren die zijn opgesteld of vergaard door een ambtenaar van een ander organisatieonderdeel van de Belastingdienst dan dat van de inspecteur, zoals de FIOD. Hetzelfde geldt voor stukken, die zijn opgesteld of vergaard door personen of instellingen buiten de Belastingdienst. Voorwaarde is dat deze stukken de inspecteur ter raadpleging ter beschikking staan of hebben gestaan en dat deze stukken van belang kunnen zijn voor de beslechting van de bestaande geschilpunten.

Volgens de Hoge Raad brengt het zorgvuldigheidsbeginsel niet mee dat de inspecteur gehouden is het volledige strafdossier op te vragen om daaruit de gegevens te selecteren die hij voor de belastingheffing van belang acht. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR2021995, 19/03033 | 24-06-2021

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?