Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een werknemer, die op staande voet is ontslagen, kan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het ontslag te vernietigen. Dat verzoek moet worden ingediend binnen twee maanden na de datum van het ontslag. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht om een dergelijk verzoek te doen en staat het ontslag vast. Een verzoek om de werkgever te veroordelen tot betaling van een transitievergoeding is gebonden aan een termijn van drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.


In het geval van een op staande voet ontslagen werknemer, die geen verzoek tot vernietiging van het ontslag maar wel een verzoek om betaling van een transitievergoeding heeft ingediend, hoeft de kantonrechter niet te oordelen over de rechtsgeldigheid van het ontslag. De procedure gaat om de vraag of de werknemer voldoende heeft aangetoond dat hij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en daarom aanspraak kan maken op een transitievergoeding. In een dergelijke procedure overwoog de kantonrechter dat de voor ontslag op staande voet vereiste dringende reden niet zonder meer samenvalt met ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Als dringende reden voor het ontslag was alcoholgebruik tijdens werktijd aangevoerd. De werknemer bestreed dat, maar onderbouwde zijn ontkenning van alcoholgebruik niet. Volgens de kantonrechter had de werknemer toe moeten lichten hoe zijn ontkenning te rijmen was met het ontslag op staande voet en de verklaringen van de werkgever. De kantonrechter merkte verder op dat het niet gebruiken van alcohol onder werktijd niet uitsluit dat iemand onder invloed van alcohol op de werkvloer is verschenen. Gezien de aard van de werkzaamheden had de werknemer essentiële veiligheidsvoorschriften overtreden. Dat kwalificeerde de kantonrechter als ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter wees het verzoek van de werknemer om betaling van een transitievergoeding daarom af.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBLIM201716, 5371049 AZ VERZ 16-189 en 5565367 AZ VERZ 16-245 | 25-01-2017

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?