Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een arbeidsovereenkomst kan één of meerdere ontbindende voorwaarden bevatten. In beginsel eindigt de overeenkomst wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld. Maar het komt ook voor dat die ontbindende voorwaarde niet past binnen het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Onderstaand praktijkvoorbeeld maakt het duidelijk.


Let op: er is één ding van wezenlijk belang bij de beoordeling of een voorwaarde al dan niet binnen het ontslagrecht past. En dat is of de betrokken werkgever direct invloed uit kan oefenen op de vervulling van die ontbindende voorwaarde.


Het praktijkvoorbeeld
Een werkneemster treedt op 11 april 2016 in dienst, haar arbeidsovereenkomst wordt op 20 april van datzelfde jaar aan haar verstuurd. Daarin staat dat ze een verklaring omtrent goed gedrag moet overhandigen aan haar nieuwe werkgever. Dit moet uiterlijk op de dag vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Wanneer ze deze verklaring niet overdraagt, dan gaat de overeenkomst niet in of wordt (als deze al gestart is) direct beëindigd. De werkneemster levert geen verklaring aan en de werkgever laat het er bij zitten. Vervolgens doet de werkgever op 24 mei een beroep op de ontbindende voorwaarde in het contract. Hij stelt dat de verklaring van goed gedrag ontbreekt en dat hij daarom de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.


Het oordeel van de kantonrechter
De kantonrechter was helder in zijn oordeel: de vervulling van de ontbindende voorwaarde was onvoldoende objectief bepaalbaar, want in de ogen van de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst uiteindelijk toch voor een periode van zes weken bestaan. De kantonrechter begreep niet dat de werkgever de werkneemster niet de mogelijkheid had geboden om binnen een redelijke termijn alsnog voor de verklaring te zorgen. De ontbindende voorwaarde werd ongeldig verklaard, omdat het al dan niet vervullen ervan mede afhing van het subjectieve oordeel van de werkgever. Overigens had de werkneemster de arbeidsovereenkomst nooit ondertekend. En een contractuele bepaling zoals een ontbindende voorwaarde moet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn, aldus de kantonrechter.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBZWB20164944, 5215268 VV EXPL 16-74 | 18-08-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?