Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Het recht op doorbetaling van loon tijdens vakantie is een bepaling van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1990 beslist dat bij de loondoorbetaling tijdens vakantie van een ruim loonbegrip moet worden uitgegaan. Uit een arrest van het Hof van Justitie EU volgt dat het vakantieloon moet overeen stemmen met het gebruikelijke arbeidsloon. Voor de bepaling van het gebruikelijke arbeidsloon moet gekeken worden of er een intrinsiek verband bestaat tussen de verschillende looncomponenten en de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Deze bepaling vindt plaats aan de hand van de specifieke situatie waarin een individuele werknemer zijn functie vervult.


In het geval van een verpleegkundige, die werkte in een 24-uurs zorginstelling, besliste de kantonrechter dat hij recht had op onregelmatigheidstoeslag over zijn vakantiedagen. De verpleegkundige kon zijn functie alleen vervullen in een rooster met wisselende diensten. Enkele van die diensten gaven het recht op onregelmatigheidstoeslag bovenop het normale salaris. Volgens de kantonrechter vormt het werken in diensten en daarmee de onregelmatigheidstoeslag een intrinsiek onderdeel van de functie van de verpleegkundige. Hoewel de werkgever bij de doorbetaling van loon tijdens vakantie heeft gehandeld volgens de destijds geldende cao, heeft hij zich niet gehouden aan de wettelijke bepalingen. De werkgever had rekening moeten houden met de onregelmatigheidstoeslag als onderdeel van het loon. Voor de hoogte van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie kan een gemiddelde over een representatieve periode worden genomen.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBZWB20166533, 4719991 CV EXPL 16-93 | 27-10-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?