Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Werkgever en werknemer zijn wettelijk verplicht om bij dreigend langdurig ziekteverzuim alle re-integratiemogelijkheden te benutten. Doelstelling is verkorting van het ziekteverzuim en voorkomen dat een zieke werknemer uiteindelijk in de WIA belandt. Re-integratie kan zowel binnen het eigen bedrijf als daarbuiten plaatsvinden. Binnen het eigen bedrijf moet de werkgever een zieke werknemer niet alleen zijn eigen werk aanbieden maar hij moet het werk ook passend maken en eventueel andere passende functies aanbieden. Wanneer herplaatsing binnen het eigen bedrijf niet mogelijk is, moet buiten het bedrijf gekeken worden naar mogelijkheden voor re-integratie. De Tweede Kamer heeft de regering in een motie verzocht onderzoek te doen naar de werking van het zogenaamde tweede spoorbeleid (re-integratie buiten eigen bedrijf) en de mogelijkheden om de effectiviteit daarvan te verbeteren. De minister van Sociale Zaken zal in het voorjaar van 2016 de eerste deelonderzoeken laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van de eerste onderzoeken zal later in 2016 een vervolgonderzoek worden gedaan naar de eventuele geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. De minister verwacht de Kamer eind 2016 de onderzoeksresultaten aan te kunnen bieden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2015-0000309979 | 23-12-2015

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?