Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en enkele andere wetten in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd.


Volgens de systematiek van de Wet WIA is de werkgever wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke (ex-)werknemers. Bij faillissement van een werkgever of bij het einde van het werkgeverschap gaat de re-integratieverantwoordelijkheid naar het UWV. Een van de gestelde vragen is waarom niet is gekozen voor een publiek stelsel in plaats van het huidige stelsel, dat deels publiek en deels privaat is. De regering vindt een grote stelselwijziging voor de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) niet wenselijk, ook al heeft het huidige stelsel niet aangetoond dat het meerwaarde heeft boven een geheel publiek stelsel.


Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden voor het totale WGA-risico, dus niet alleen voor vaste krachten maar ook voor flexibele krachten. Aanvankelijk zou dit per 1 januari 2016 worden ingevoerd maar op verzoek van verzekeraars is dit uitgesteld. Verder uitstel in verband met de maatregelen in dit wetsvoorstel om het evenwicht op de hybride markt te verbeteren is volgens de regering niet nodig.


Het wetsvoorstel brengt enkele wijzigingen aan in de premiesystematiek. Die hebben betrekking op grote en middelgrote werkgevers die van eigenrisicodrager terugkeren naar publieke verzekering bij het UWV. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie. Als een werkgever overstapt van eigenrisicodragerschap naar het UWV blijven de uitkeringslasten die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap achter bij de verzekeraar. De werkgever begint qua premiestelling bij het UWV met een schone lei. Doordat de WGA-last in de premieberekening is gerelateerd aan de loonsom betaalt een werkgever na de overstap nu vaak niet meer dan de minimumpremie. Een van de wijzigingen van dit wetsvoorstel is dat naast de publieke WGA-lasten ook de private WGA-lasten in de premieberekening worden meegenomen. De verwachting is dat het verschil in premiehoogte tussen werkgevers die recent naar het UWV zijn teruggekeerd en werkgevers die al langer bij het UWV verzekerd zijn hierdoor zal verminderen.


De Wet financiering sociale verzekeringen hanteert een termijn van drie jaar nadat het eigenrisicodragerschap van een werkgever is beƫindigd voordat hij weer eigenrisicodrager kan worden. Dat betekent dus dat een werkgever zich na eigenrisicodragerschap voor tenminste drie jaar publiek verzekerd. De driejaarstermijn geldt onbedoeld niet voor werkgevers van wie het eigenrisicodragerschap van rechtswege eindigt. Deze omissie wordt in dit wetsvoorstel hersteld.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | wetsvoorstel | 2016-0000002481 | 28-01-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?