Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van personeel mag op grond van dat verbod niet verhinderen dat een uitgeleende arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst treedt bij degene aan wie hij ter beschikking was gesteld. Wel is toegestaan dat de uitlener een redelijke vergoeding vraagt van degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld voor de kosten van de terbeschikkingstelling, de werving of opleiding van de arbeidskracht. Het belemmeringsverbod gaat niet zo ver dat een uitzendbureau niet een beding in arbeidscontracten mag opnemen dat haar werknemers belemmert om bij een concurrerend uitzendbureau in dienst te treden. Het belemmeringsverbod is in 2012 ingevoerd ter implementatie van de Europese Uitzendrichtlijn.


De kantonrechter heeft in een procedure het standpunt van een uitzendbureau dat het belemmeringsverbod niet van toepassing is op een werknemer met een vast dienstverband afgewezen. Het uitzendbureau meende dat het belemmeringsverbod is bedoeld om de toegang van gedetacheerde arbeidskrachten tot een vast dienstverband te waarborgen en dus niet van toepassing is op een arbeidskracht die al een vast dienstverband heeft. Volgens de tekst van de wet maakt het niet uit of een arbeidskracht in vaste dienst is bij de uitlener of niet. Ook maakt het niet uit of de arbeidskracht bij de inlener in vaste dienst komt of niet. De Uitzendrichtlijn maakt dat onderscheid ook niet.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBNHO2018848, 6522374 \ VV EXPL 17-104 | 15-02-2018

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?