Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De bedragen die iemand aan zijn ex-partner als alimentatie betaalt zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor de kosten die worden gemaakt voor een procedure bij de civiele rechter om de betaalde alimentatie terug te vorderen.

Een belastingplichtige had aan de Belastingdienst de vraag voorgelegd of de kosten die betrekking hadden op het terugvorderen van de alimentatie aftrekbaar zijn. De inspecteur berichtte de belastingplichtige schriftelijk dat dit niet het geval is. De belastingplichtige bracht deze kosten toch in aftrek in zijn aangiften inkomstenbelasting als betaalde alimentatie. De aanslagen werden conform de aangiften opgelegd. De Belastingdienst corrigeerde dat door het opleggen van navorderingsaanslagen. Hof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat de Belastingdienst mocht navorderen, omdat het ging om het herstel van een fout. De oorspronkelijke aanslagen waren het gevolg van geautomatiseerde verwerking van de aangiften en niet van een bewuste standpuntbepaling van de inspecteur.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard. De inspecteur heeft in zijn brief aan de belastingplichtige vermeld dat en waarom de kosten van het terugvorderen van alimentatie niet aftrekbaar zijn. Dat de aanslagen te laag zijn vastgesteld was niet het gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten of in het recht. Door de geautomatiseerde aanslagregeling weken de aanslagen af van wat de inspecteur wilde. Navordering is dan toegestaan.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR2019743, 18/04855 | 10-07-2019

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?