Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Bijna twee jaar geleden is een evaluatierapport over de informatiebeschikking naar de Tweede Kamer gestuurd. In het evaluatierapport worden enkele knelpunten in de regeling opgesomd. De Tweede Kamer heeft gevraagd om mogelijke oplossingen en maatregelen met betrekking tot deze knelpunten. De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief een reactie gegeven.


Het belangrijkste knelpunt is dat de totale doorlooptijd van een procedure verlengd wordt door een informatiebeschikking. Er moet een procedure tegen de informatiebeschikking worden gevoerd om in de procedure over de belastingaanslag omkering en verzwaring van de bewijslast te voorkomen. Andere knelpunten zijn:  1. het niet functioneren van de informatiebeschikking ten aanzien van de administratieverplichting;

  2. de (in)effectiviteit van de kostenvergoedingsbeschikking en

  3. de wisselwerking tussen de informatiebeschikking en de civielrechtelijke dwangsomregeling.

Langdurige procedures
Om het knelpunt van de lange doorlooptijden bij fiscale procedures aan te pakken overweegt de staatssecretaris de introductie van een verkorte rechtsgang tegen de informatiebeschikking bij één fiscale feitenrechter en de Hoge Raad. Daarnaast dient de rechter in die procedure alleen nog een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de vragen van de inspecteur en over de vraag of de belastingplichtige aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan. Rechtsvragen over de omkering en verzwaring van de bewijslast zullen dan worden beoordeeld in de procedure tegen de belastingaanslag. Een belanghebbende kan de uit een vaststaande informatiebeschikking volgende omkering en verzwaring van de bewijslast bestrijden bij twee feitelijke instanties en de Hoge Raad in de procedure tegen de belastingaanslag.


Administratieplicht
Een informatiebeschikking met betrekking tot de administratieplicht van ondernemers werkt vertragend en verstorend in het controle- en aanslagproces. Een niet-deugdelijke administratie is vaak niet meer te herstellen. De staatssecretaris overweegt om de administratieverplichting niet langer onder de informatiebeschikking te laten vallen.


Kostenvergoedingsbeschikking voor administratieplichtigen
Bij administratieplichtigen en bij de informatieverplichting voor administratieplichtigen met betrekking tot belastinggegevens van derden is de kostenvergoedingsbeschikking van toepassing. De kostenvergoedingsbeschikking kan worden genomen indien na een door de administratieplichtige beantwoord verzoek om informatie blijkt dat de gestelde vragen van de inspecteur onrechtmatig waren. Hoewel er zelden of nooit een kostenvergoedingsbeschikking is afgegeven, wil de staatssecretaris de mogelijkheid daartoe laten bestaan. Kosten die in opdracht van de inspecteur onterecht gemaakt zijn moeten vergoed kunnen worden.


Civielrechtelijke dwangsomregeling
De staatssecretaris deelt de kritiek dat de Belastingdienst te vaak gebruik maakt van de civielrechtelijke dwangsomregeling niet. Op dit punt worden geen wijzigingen overwogen.


De staatssecretaris is van plan om na advies van de Raad voor de Rechtspraak een uitgewerkt wetsvoorstel met de aangegeven oplossingen ter consultatie voor te leggen.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2018-0000145648 | 05-09-2018

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?