Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een hogerberoepschrift de gronden van het hoger beroep moet bevatten. Dit houdt in dat het de redenen moet bevatten op grond waarvan de indiener van mening is dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd. Aan de motivering van een bezwaar- of (hoger)beroepschrift worden geen hoge eisen gesteld. De eisen, die aan de motivering van een bezwaar- of beroepschrift worden gesteld, hangen samen met de mate waarin de bestreden beslissing is gemotiveerd. Van een belastinginspecteur mag als professionele procespartij worden verwacht dat hij in zijn hogerberoepschrift duidelijk maakt wat de omvang van het geschil in hoger beroep is en op welke gronden hij de uitspraak van de rechtbank bestrijdt.

Uit een bij Hof Den Haag ingediend hogerberoepschrift volgde dat de inspecteur het niet eens was met het oordeel van de rechtbank, maar de redenen daarvoor ontbreken. Uit het hogerberoepschrift volgde niet of de inspecteur de door de rechtbank vernietigde navorderingsaanslag volledig wilde handhaven of tot een lager bedrag. Daardoor heeft de inspecteur de belanghebbende als wederpartij de mogelijkheid onthouden om te bepalen waartegen hij zich moet verweren.

Het hof is van oordeel dat voor een inspecteur zwaardere eisen gelden dan voor een belastingplichtige. De beperkte eisen aan de motivering van een bezwaar- of beroepschrift hangen samen met het ontbreken van verplichte rechtsbijstand voor een belanghebbende in het bestuursprocesrecht. In deze casus had de inspecteur een gemotiveerde uitspraak van de rechtbank tot zijn beschikking. Aan de hand daarvan had hij zijn hogerberoepschrift kunnen motiveren. Het niet voldoen aan de motiveringseis en het niet binnen de gestelde termijn herstellen van dit verzuim had tot gevolg dat het hof het hoger beroep niet ontvankelijk verklaarde.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA2020788, BK-19/00217 | 16-04-2020

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?