Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Huwelijkse voorwaarden en onderneming

Een belangrijk onderdeel van het aangaan van het huwelijk is het maken van afspraken over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Doet u dit niet, dan kunt u tijdens of na het huwelijk verrast worden en met hoge kosten te maken krijgen.

Van wie is wat?

Dat begint door goed te documenteren (een goede beschrijving te maken) wat het vermogen van beide partners is. Een eigen huis, roerende zaken spaargeld, schenkingen, erfenissen.
Indien voor het huwelijk is samengewoond, behoren de goederen die gezamenlijk zijn gekocht tot de huwelijks gemeenschap, ongeacht ieders aandeel in het goed.
Voorbeeld:
De partners kopen een auto voor € 50.000,-, de vrouw betaalt € 40.000,- en de man € 10.000,-. Na het huwelijk zijn beide echtgenoten ieder voor de helft gerechtigd. Er vindt dus een vermogensverschuiving plaats van de vrouw naar de man.
Dit kan natuurlijk ook gebeuren met een woning. Bijvoorbeeld: partners kopen gezamenlijk een woning van 400.000,- voor het huwelijk, waarvan 300.000 geleend is en 100.000,- ingelegd door de man. Na huwelijk behoort de woning 50/50 toe aan partijen en is het vermogen van de man verschoven naar de vrouw.

Wanneer dit niet gewenst is, dient u huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Onderneming

Wat als een van de partners een voorhuwelijkse onderneming heeft? Bijvoorbeeld een BV?
Uitgangspunt is dat aandelen tot het privévermogen behoren van de DGA indien hij/zij deze aandelen voor het huwelijk in eigendom had.
Artikel 1:95a lid 2 BW (nieuw) geeft aan dat indien de aandelen in de BV privé vermogen zijn van één partner, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die BV heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.
Is het marktconforme salaris van de DGA, of het salaris dat zelfs hoger is dan wat in de branche gebruikelijk is, aan te nemen als een dergelijke vergoeding? De wetgever is hierover niet duidelijk.
De redelijke vergoeding is een open norm, waarbij een rechter op basis van alle feiten en omstandigheden een vergoeding moet vaststellen.
Van belang voor partners waarbij één partner ondernemer is, is het goed formuleren van huwelijkse voorwaarden. De belastingadviseur en fiscalist hebben meer bedrijfseconomisch inzicht dan de notaris, waardoor het van belang is dat de belastingadviseur, fiscalist en notaris gezamenlijk de huwelijkse voorwaarden opstellen in overleg met de partners.
Er dient goed te worden stilgestaan bij het inkomensbegrip, want het inkomensbegrip is bepalend wie de kosten van de huishouding zal dragen of welk deel van de overgespaarde inkomsten in de verrekening moeten worden betrokken. Een goede definitie van het begrip inkomen voorkomt dus problemen. Zoek je aansluiting bij het fiscale inkomensbegrip, ben je volledig afhankelijk van de fiscale wetgever. En deze houdt geen rekening met individuele omstandigheden of dat u ondernemer bent.
Indien de partners tijdens het aangaan van het huwelijk, en tijdens het huwelijk niet stilstaan bij het huwelijksvermogensrecht, kan de rekening bij het einde van het huwelijk voor een of beiden hoog zijn.
Enkele belangrijke zaken:
– Wat willen partijen (intenties)
– Beschrijving van de onderneming
– Doelen van de onderneming
– Wat is de verwachting van betaalde werkzaamheden in de toekomst
– Moeten de huwelijkse voorwaarden worden herzien als er kinderen zijn
– Behoren de aandelen tot privé vermogen
– Wat is de waarde van de onderneming
– Welke waardering is hierbij gehanteerd
– Wat is de omvang van het ondernemingsvermogen bij aangaan huwelijk

– Beschrijving activa en passiva

– Wat wordt verstaan onder winst
– Onder welke omstandigheden mag winst worden uitgekeerd?
– Welke winstreserves moeten in de onderneming worden aangehouden.

Advies

Indien u het huwelijksbootje instapt, is het goed om u te laten informeren over het nieuwe huwelijksvermogensrecht zodat u advies op maat heeft voor uw situatie. Gezamenlijk kunt u met uw partner uw intenties en bedoelingen goed laten vastleggen.
De huwelijkse voorwaarden laat u vastleggen bij de notaris, naast het advies van de notaris doet u er als ondernemer, en als partner van een ondernemer goed aan om tevens een fiscalist of belastingadviseur in te schakelen om gezamenlijk met de notaris de huwelijkse voorwaarden te laten opstellen. Zo weet u zeker dat u uw intentie en bedoelingen ook daadwerkelijk overeenkomt.
 
Bron: Fri, 29 Jun 2018 10:23:19 +0100

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?