Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Volgens Hof Den Bosch hoeft de inspecteur de indiener van een bezwaarschrift niet te horen voordat hij uitspraak doet op het bezwaar als het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. Dat volgt uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beginselen van het recht van de Europese Unie hebben niet tot gevolg dat de betreffende bepaling van de Awb buiten toepassing moet worden gelaten. Ook het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verplichten de inspecteur niet om de indiener van het bezwaar te horen als dat kennelijk niet-ontvankelijk is.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard. Volgens de Hoge Raad verplicht het Europeesrechtelijke beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging niet dat een bestuursorgaan de belanghebbende vooraf hoort als diens bezwaarschrift te laat is ingediend en er gezien de omstandigheden geen reden is om de niet-ontvankelijkverklaring achterwege te laten. Daar komt bij dat een uitspraak op bezwaar altijd aan de rechter kan worden voorgelegd.

De belanghebbende bestreed in zijn beroep in cassatie niet de vaststelling van het hof dat het bezwaarschrift kennelijk te laat is ingediend.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLINLHR202184, 19/03309 | 21-01-2021

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?