Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Het UBO-register: wat verandert er voor mijn onderneming?

 

De Europese Unie heeft nieuwe regelgeving gemaakt waarin bepaald wordt dat bedrijven moeten registreren wie de ‘Ultimate Beneficial Owner’, ofwel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. De Europese Richtlijn is omgezet naar Nederlandse wetgeving. Dat houdt in dat vanaf 27 september 2020 ondernemingen een ‘UBO’ kunnen inschrijven in het handelsregister. Wat verandert er nu voor uw onderneming en wat moet u allemaal gaan regelen?

 

Voor welke bedrijven geldt de wet?

De nieuwe wet schrijft voor dat de (niet-beursgenoteerde) BV en NV, de V.O.F. en de maatschap, een stichting, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen die een onderneming draaien, kerkgenootschappen, coöperaties die naar Nederlands recht zijn opgericht, allemaal verplicht zijn om aan de nieuwe wet te voldoen.

 

Enkele rechtsvormen zijn vrijgesteld van de UBO-plicht. Dit betreft de eenmanszaak, de beursgenoteerde bedrijven, verenigingen die geen onderneming drijven en publiekrechtelijke rechtspersonen. Ook 100% dochtermaatschappijen van beursgenoteerde bedrijven zijn vrijgesteld en verenigingen van eigenaars. Bij een eenmanszaak is het al duidelijk wie de eigenaar is, vandaar dat hier geen extra registratie voor vereist wordt. Bij een beursgenoteerde vennootschap verandert het aandelenkapitaal elk moment, dus daarbij is het onmogelijk om alles te registreren.

 

Nieuwe bedrijven die na 27 september worden ingeschreven in het handelsregister dienen direct opgave te doen van de UBO. Bestaande bedrijven krijgen 1,5 jaar de tijd om de inschrijving in orde te maken. Uiterlijk op 27 maart 2022 dient de UBO ingeschreven te staan. Voldoet uw bedrijf na deze datum niet aan de inschrijfplicht, dan kan er een boete worden opgelegd.

 

UBO-register

Als je aan de wet moet voldoen, betekent dat dat je de uiteindelijk belanghebbende moet inschrijven in het UBO-register. Dit register zal door de kamer van koophandel worden aangeboden en aan deze inschrijving zullen geen kosten verbonden zijn. Wel is iedere onderneming verplicht om deze registratie binnen 1,5 jaar na het ingaan van de nieuwe wet te voltooien. Doet u dit niet binnen deze overgangsperiode, dan loopt u daarna het risico om een boete te krijgen. In de wet zal hiervoor een extra regeling worden opgenomen om het niet-registreren strafbaar te maken. Laat dit dus zeker niet te lang liggen en regel het op tijd.

 

Wie is nu de UBO van een onderneming?

Ongeacht de rechtsvorm moet van elke onderneming als UBO worden ingeschreven de natuurlijke persoon die direct of indirect een financieel belang heeft van meer dan 25% of die op welke wijze dan ook de feitelijke zeggenschap heeft. Drijft u bijvoorbeeld met z’n tweeën of drieën een V.O.F., dan moet u allemaal worden ingeschreven in het UBO-register. Heeft u echter een vennootschap met meerdere aandeelhouders en zijn deze aandeelhouders ook weer bedrijven, dan wordt het al een stuk lastiger, er moet dan worden nagegaan wie uiteindelijk meer dan 25 % een indirect financieel belang heeft of feitelijk zeggenschap heeft. Wij kijken graag met u mee.

 

Wilt u weten of u een inschrijving in het UBO-register moet doen of wilt u weten of u als natuurlijk persoon in het UBO-register geregistreerd dient te worden? Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij voor u de formaliteiten van de inschrijving voor u beoordelen en kunnen wij uw vragen omtrent de nieuwe wet en de inschrijving beantwoorden.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?