Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Werknemers hebben recht op doorbetaling van loon tijdens hun vakantie. Dat staat uitdrukkelijk in de wet. De vraag in een procedure was of tijdens vakantie en verlof ook onregelmatigheidstoeslag moet worden doorbetaald.


Een verpleegkundige vorderde in een procedure voor de kantonrechter van haar werkgever betaling van onregelmatigheidstoeslag over haar vakantie- en verlofuren. Met ingang van 1 januari 2015 is in de cao voor ziekenhuizen bepaald dat over vakantie- en verlofuren onregelmatigheidstoeslag betaald moet worden. In de jaren daarvoor was dat niet het geval. Het Hof van Justitie EU heeft in een arrest uit 2011 bepaald dat loon betrekking heeft op elke last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van taken die aan een werknemer zijn opgedragen. In een Europese Richtlijn uit 2003 is opgenomen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantie met behoud van loon. Volgens de verpleegkundige houdt dat in dat ook voor 1 januari 2015 onregelmatigheidstoeslag over vakantie- en verlofuren moest worden betaald.


De kantonrechter oordeelde als volgt. Als de niet-betaling van onregelmatigheidstoeslag een tekortkoming van de werkgever zou zijn, had de verpleegkundige daar korte tijd na het bekend worden van het arrest van het Hof van Justitie EU over moeten klagen. Door bijna vier jaar te wachten was de klacht te laat ingediend. Overigens zou de kantonrechter de vordering ook inhoudelijk hebben afgewezen. Onregelmatigheidsdiensten behoren niet intrinsiek tot het werk van een verpleegkundige. Ook zonder onregelmatige diensten kan iemand de functie van verpleegkundige uitoefenen. De bepaling in het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een werknemer tijdens vakantie recht heeft op doorbetaling van loon, zegt niets over de vraag of de onregelmatigheidstoeslag tot het over vakantie- en verlofuren door te betalen loon behoort. De kantonrechter merkte op dat dit artikel niet in de afdeling “loon” maar in de afdeling over “vakantie en verlof” van het Burgerlijk Wetboek staat.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBOBR20165190, 4717186 | 06-10-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?