Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Tussen een werkgever en een werknemer kan een concurrentiebeding worden gesloten. Zo kun je als werkgever voorkomen dat een werknemer na het einde van zijn dienstverband soortgelijke werkzaamheden gaat uitoefenen bij een ander bedrijf (de concurrent) of als ondernemer. Er zitten echter haken en ogen aan.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak die de werkgever en de werknemer maken. Zo’n afspraak kan zowel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst als tijdens het dienstverband worden gemaakt. Zoals gezegd, kan deze afspraak voorkomen dat de werknemer na zijn dienstverband soortgelijke werkzaamheden gaat uitoefenen bij een ander bedrijf of zelf als ondernemer. Vaak zet de werkgever daar een boete op bij overtreding van de werknemer.

Verder kan worden afgesproken dat een werknemer na het einde van zijn dienstverband niet in zee mag gaan met de relaties van de werkgever. Dit wordt ook wel een relatiebeding genoemd. Voor een relatiebeding gelden dezelfde regels als voor een concurrentiebeding. 

Geldigheid

Om ervoor te zorgen dat een concurrentiebeding geldig is, moet op zijn minst aan een aantal voorwaarden voldaan worden, namelijk:

  1. Schriftelijk aangaan;
  2. Meerderjarigheid werknemer;
  3. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Schriftelijk aangaan

Allereerst is het belangrijk dat het concurrentiebeding schriftelijk wordt aangegaan, zodat voor de werknemer duidelijk is met welke beperkingen hij bij akkoord instemt. Een concurrentiebeding dat mondeling wordt gesloten of dat is opgenomen in een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is niet geldig. 

Een concurrentiebeding kan wel geldig zijn wanneer deze is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die in een ander document staan, dan wat de werknemer heeft ondertekend. 

Meerderjarigheid werknemer

Daarnaast dient een concurrentiebeding aangegaan te worden met een meerderjarige werknemer. Een concurrentiebeding is niet geldig wanneer deze wordt aangegaan met een minderjarige. Toch kan het in zo’n geval geldig zijn als de minderjarige toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan wel belangrijk dat het opnieuw wordt gesloten op het moment dat de medewerker meerderjarig wordt.

Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd

Ook een voorwaarde is dat het concurrentiebeding wordt aangegaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe geen concurrentiebeding worden overeengekomen, tenzij de werkgever een schriftelijke motivatie geeft, waaruit blijkt dat:

a. Het beding noodzakelijk is; en

b. Dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn.

Een werkgever kan bijvoorbeeld motiveren dat de werknemer hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie zal opdoen tijdens zijn dienstverband, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw product. Mocht de werknemer met deze kennis of informatie naar een concurrent gaan, dan kan de werkgever enorm benadeeld worden. Een concurrentiebeding kan daarom van belang zijn.

Kortom…

Er is veel waar je rekening mee dient te houden als het om een concurrentiebeding gaat. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over een concurrentiebeding of kunnen wij jou helpen bij het opstellen ervan? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Auteur: Amber Schut

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?