Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

In een bezwaarschrift kan de indiener vragen om te worden gehoord voordat het bestuursorgaan uitspraak doet op het bezwaar. Tijdens een hoorgesprek kan de indiener zijn bezwaar toelichten. Het bestuursorgaan is verplicht de indiener te horen wanneer hij daarom heeft gevraagd. Het niet voldoen aan de hoorplicht kan het bestuursorgaan veel geld kosten.


Een heffingsambtenaar deed uitspraak op het bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting zonder de indiener te hebben gehoord. Er was wel een hoorzitting gepland, maar ondanks de uitnodiging daartoe was de indiener van het bezwaar niet verschenen. Nadat beroep was ingediend tegen de uitspraak op bezwaar, erkende de heffingsambtenaar dat hij ten onrechte geen nieuwe uitnodiging voor een hoorzitting had gedaan. De heffingsambtenaar verzocht de belanghebbende om het beroep in te trekken en kende een proceskostenvergoeding toe voor het indienen van het bezwaarschrift en van het beroepschrift. De belanghebbende trok zijn beroep niet in. De rechtbank verklaarde het beroep gegrond vanwege het schenden van de hoorplicht, maar wees de zaak niet terug naar de heffingsambtenaar. In plaats daarvan besliste de rechtbank zelf en liet de naheffingsaanslag in stand. De heffingsambtenaar moest de griffierechten vergoeden en een proceskostenvergoeding van € 495 betalen.


De belanghebbende ging in hoger beroep. Het hof oordeelde dat de rechtbank de zaak had moeten terugwijzen naar de heffingsambtenaar om de belanghebbende alsnog te horen. De rechtbank had de zaak alleen zelf mogen behandelen wanneer de belanghebbende in het gelijk zou worden gesteld of wanneer de belanghebbende de rechtbank zou hebben verzocht zelf in de zaak te voorzien. Geen van beide situaties deed zich hier voor. Het hof veroordeelde de heffingsambtenaar tot betaling van een proceskostenvergoeding van € 1.485. De naheffingsaanslag parkeerbelasting bedroeg € 61,67. Het was voordeliger geweest als de heffingsambtenaar de naheffingsaanslag naar aanleiding van het bezwaar zou hebben vernietigd.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20173796, BK-17/00614 | 10-01-2018

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?