Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Wat zijn de regels bij incasso’s? Bij een consument-klant dient altijd een 14 dagen brief uitgereikt te worden. Indien alsnog betaling uitblijft, kan de ondernemer een incasso starten. Wordt de 14 dagen brief vergeten? Dan is de consument niet verplicht de incassokosten te betalen. 

 

Incassokosten

 

In onze wet is geregeld wanneer een incasso gestart mag worden en hoeveel incassokosten maximaal gevorderd mogen worden.

 

De ondernemer krijgt bij een incasso bij een consumenten-klant de incassokosten pas vergoed nadat de veertien dagen correct brief is verzonden en de termijn is verlopen.

 

Met deze brief krijgt de consument-klant nog eenmaal de tijd om te betalen, en is aangegeven wat de kosten zullen zijn als er wordt nagelaten om te betalen. Extra bescherming en informatievoorziening voor de consument dus!

 

Wat zijn nou veertien dagen?

 

Over veertien dagen kan weleens discussie ontstaan. Daarover heeft de hoogste rechter van Nederland (de Hoge Raad) op 25 november 2016 nogmaals uitleg overgegeven.

 

In deze zaak wilde de consument de incassokosten niet voldoen omdat er een onjuiste termijn genoemd was in de veertien dagen brief, namelijk 14 dagen vanaf dagtekening.

 

De consument kreeg gelijk, de veertien dagen gaan namelijk lopen vanaf de dag na ontvangst.

Stappenplan bij niet betalende consument-klanten voor ondernemers

 

  • Allereerst heeft u een factuur verzonden met betaaltermijn en de‘normale’ herinnering
  • Wanneer u een incasso wilt starten dient u het volgende te doen:

 

 1.      Stuur de veertien dagen brief.

 

De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de termijn van 14 dagen pas aanvangt de dag nadat de consument deze brief heeft ontvangen.

 

 Wat kun je opnemen:

 

’u dient de openstaande vordering te voldoen binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’’  of ‘’u dient de openstaande vordering te voldoen binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’’.

 

 Vanaf de datum dat je de brief verzendt per post, kun je uitgaan van 2 dagen + 14 dagen. De post wordt namelijk in de regel binnen 1 a 2 dagen bezorgd. Houd hier wel rekening met de zondag, maandag of feestdag.

 

 2.      Indien de consument-klant stelt dat deze brief niet is ontvangen,dient u ontvangt te bewijzen. Geadviseerd wordt daarom om de 14 dagen brief per e-mail te versturen met ontvangstbevestiging en per post of per aangetekende post.

 

3.     Daarnaast dient de consument-klant geïnformeerd te worden over de exacte hoogte van de incassokosten. Deze dient u daarom te berekenen en te vermelden.

 

Stappenplan voor de consument die geconfronteerd wordt met een incasso

 

Krijgt u een incasso brief? Ga dan na of u de 14 dagen brief ook ontvangen heeft. Heeft u deze niet ontvangen? Dan bent u  nog niet verplicht de incassokosten te betalen. U doet er dan verstandig aan, mits de vordering correct is, om de openstaande vordering te betalen.

 

Loud voor ondernemers

 

U kunt onze model veertiendagen brief gebruiken, deze kunt u downloaden in ons thema ‘incasso’s.’ In dit model staat een standaard tekst die u kunt versturen aan de consument-klant.

Betaalt de consument-klant dan nog niet? Geef de vordering dan aan ons uit handen. Dat doet u ook eenvoudig via ons thema incasso’s.

Let op: als uw debiteur een onderneming is, hoeft u geen veertien dagen brief te sturen. U kunt dan direct de vordering bij ons indienen.

 

Loud voor consumenten 

 

Wordt u geconfronteerd met een incasso? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn, we controleren of de correcte procedure is doorlopen en kunnen een eventuele betwisting onderbouwen en/of een betalingsregeling namens u treffen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?