Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Een bedrijf introduceert een ‘Covid-19 urenbank’: werknemers moeten uren inhalen die zij vanwege de coronapandemie niet hebben kunnen werken. Twee vakbonden vinden dat dit in strijd is met de cao.

Een bedrijf dat bedrijfsauto’s en bussen produceert legt zijn werkzaamheden gedurende de coronapandemie een maand stil. In de twee weken daarna wordt de productie langzaam opgestart. In deze periode van zes weken zijn de medewerkers volledig doorbetaald. Vervolgens introduceert het bedrijf, zonder instemming van FNV en CNV, een convenant met een Covid-19 urenbank. Daarmee worden werknemers in ploegendienst verplicht om niet-gewerkte uren en min-uren (in totaal 37.600 uren) in de avonduren en op zaterdagen in te halen, zonder vergoeding. Het bedrijf had ruim 4 miljoen euro NOW-subsidie gekregen, een voorschot op de loonkosten.

Inhaaluren

De vakbonden vinden dat de urenbank in strijd is met de cao en vragen de rechtbank Overijssel deze te verbieden. De rechtbank oordeelt echter dat het bedrijf, conform de cao en na overleg met de ondernemingsraad, inhaaluren mag aanwijzen waarvoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op een compensatie (in tijd of geld). De vakbonden menen dat een dergelijk plan alleen betrekking kan hebben op kortdurende situaties die zich incidenteel voordoen (en dus niet bij een pandemie), maar dat staat volgens de kantonrechter zo helemaal niet in de cao. Bovendien, het verplicht inhalen van niet-gewerkte uren stelde per werknemer weinig voor: ze moesten gemiddeld maximaal op drie zaterdagen en op vier avonden (drie kwartier per avond) uren inhalen: in totaal 21 uur in een periode van zeven maanden. Het effect van de urenbank op de individuele werknemers is derhalve zeer gering geweest. De urenbank is niet in strijd met de cao.

Ontzieregeling

Wel is de urenbank in strijd met de ‘ontzieregeling’ in de cao. In deze regeling is bepaald dat werknemers van 56 jaar of ouder geen overwerk mogen verrichten en op grond van de urenbank moesten zij dat wel. In een aanvullend convenant is die regeling overigens gewijzigd, zodat de urenbank uiteindelijk ook voldoet aan de regels over overwerk in de cao. De oudere werknemers die ten onrechte overuren hebben gemaakt, moeten wel worden gecompenseerd, aldus de kantonrechter.

ECLI:NL:RBOVE:2022:708

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:708

Bron: Rechtbank Overijssel | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOVE:2022:708 | 22-03-2022

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?