Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Op 29 maart 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan waarbij werd aangenomen dat de arbeidsverhouding onherstelbaar was verstoord, ook mediation had niet tot een oplossing kunnen zorgen.

 

De casus

 

Werknemer werkt al enkele jaren in het bedrijf en functioneert normaal/goed. In 2015 krijgt hij een nieuwe leidinggevende en worden een aantal aanpassingen doorgevoerd in het bedrijf. Zo worden er gefaseerd nieuwe installatie onderdelen ingericht en opgestart. In 2015 is het functioneren van werknemer beoordeeld door zijn nieuwe leidinggevende, ze geeft een lage score van ‘’nog te ontwikkelen’’, ook geeft ze kritische opmerkingen over ‘’aanpassingsvermogen’’, ‘’samenwerken’’, en ‘’initiatief tonen’’. De leidinggevende stelt een verbetertraject voor. Dit gesprek valt niet goed bij werknemer. Uit de feiten in de uitspraak blijkt dat werknemer vervolgens langere periodes ziek is. Er wordt een paar keer een verbetertraject gestart, maar dit komt telkens niet van de grond. Tweemaal wordt een vertrekregeling voorgesteld, maar partijen vinden hier geen oplossing.

 

De bedrijfsarts, die de klachten niet toeschrijft aan een medische oorzaak maar aan het conflict/beoordelingsgesprek, adviseert mediation. Dit advies wordt begin 2017 opgevolgd maar de mediation wordt binnen 1 a 2 maanden weer gestaakt.

 

Uiteindelijk dient werkgever een ontbindingsverzoek in op basis van de g-grond, ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

 

De kantonrechter oordeelt, en het hof sluit zich hierbij aan:

 

De kantonrechter heeft overwogen dat partijen het erover eens zijn dat de arbeidsverhouding tussen werknemer en zijn leidinggevende ernstig is verstoord. Die verstoring is onherstelbaar nu het conflict ook met mediation niet is opgelost. Van mogelijkheden tot herplaatsing is niet gebleken en vervanging van de leidinggevende kan niet van werkgever gevergd worden. Werkgever heeft niet aangestuurd op een verstoorde arbeidsrelatie. Van ernstig verwijtbaar handelen door werkgever is geen sprake. De kantonrechter heeft de ontbinding uitgesproken per 1 augustus 2017 onder toekenning van de transitievergoeding en onder compensatie van proceskosten.

 

De werkgever wordt hier geen verwijt gemaakt, de ontbinding heeft volgens het Hof plaatsgevonden op de g-grond waarbij de verstoorde verhouding is ontstaan als gevolg van de reactie van werknemer op een hem niet welgevallige boodschap (functioneringsgesprek dec. 2015).

 

Arbeidsconflict en mediation

 

Uit de uitspraak valt op te maken dat de relatie vanaf december 2015 tussen leidinggevende en de werknemer verstoord is. Vanaf dat moment worden er wel veel pogingen ondernomen maar blijft het conflict bestaan en escaleert. Hoe langer dit voortduurt, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om het conflict op te lossen. Als eindstation wordt mediation ingezet, de rechter oordeelt, doordat mediation ook niet is gelukt, dat de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord is. Na het lezen van de feiten lijkt ontbinding ook de enige oplossing.

 

Wel is het interessant om de vraag te stellen: wat was er gebeurd als direct na het functioneringsgesprek van december 2015 een mediation was gestart? Had het langdurig conflict dan voorkomen kunnen worden?

 

De hele uitspraak lezen? Dat kan via www.rechtspraak.nl zaaknummer: 200.223.097/01

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?