Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Per 1 januari 2022 komt er een inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD). De IBTD staat onder leiding van de inspecteur-generaal. De IBTD heeft als taak het houden van toezicht op de directoraten-generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Dat toezicht heeft zowel betrekking op de taakuitvoering als op de aansturing en de samenwerkingsrelaties in het kader van die uitvoering. Het is de taak van de inspectie om structurele en incidentele problemen in de kwaliteit van de uitvoering door de diensten te signaleren, te onderzoeken en te agenderen. Het is vervolgens aan de minister van Financiën om al dan niet te interveniëren.

De minister van Financiën heeft het concept van een ministeriële regeling waarin de bevoegdheden en de werkwijze van de IBTD worden vastgelegd naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is dat de regeling per 1 januari 2022 in werking treedt. Om die reden verzoekt de minister de Kamer om de regeling spoedig te behandelen.

Bij het opstellen van de regeling is veel aandacht besteed aan de borging van de onafhankelijkheid van de IBTD, de contacten met de Staten-Generaal en de informatievoorziening aan de IBTD. In verband met deze onafhankelijkheid zal het hoofd van de IBTD, de inspecteur-generaal, geen deel uitmaken van de Bestuursraad van het ministerie van Financiën en niet worden gehuisvest in een gebouw van het ministerie van Financiën.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 2021-0000232899 | 28-11-2021

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?