Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

België kent een vrijstelling van inkomstenbelasting voor de inkomsten uit spaardeposito’s tot een bedrag van € 1.250. De vrijstelling geldt niet alleen voor Belgische deposito’s, maar ook voor deposito’s die in andere landen van de EER worden aangehouden. Aan de deposito’s worden bijzondere eisen gesteld. Die voorwaarden zijn toegesneden op in specifiek in België voorkomende vormen van spaardeposito’s. In geen van de lidstaten van de EER worden deposito’s aangeboden die voldoen aan de Belgische voorwaarden voor belastingvrijstelling.


Hoewel de belastingvrijstelling zonder onderscheid geldt voor inkomsten uit spaardeposito’s bij in België en in andere lidstaten van de EER gevestigde aanbieders van bankdiensten, is deze toch discriminerend, omdat de vrijstelling in feite alleen geldt voor inkomsten uit Belgische spaardeposito’s. Volgens het Hof van Justitie EU is de Belgische regeling in strijd met vrijheid van dienstverrichting. De in de wettelijke regeling gestelde voorwaarden zijn zodanig dat zij buitenlandse dienstverrichters ervan weerhouden om de Belgische markt te betreden. De Belgische regering voerde als rechtvaardiging voor de belemmering van de vrijheid van dienstverlening de bescherming van de consument aan. Het is volgens de regering noodzakelijk dat Belgische ingezetenen beschikken over beschermde, stabiele en risicoloze spaartegoeden om grote en onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. Het Hof van Justitie EU vindt, gezien de aan de deposito’s gestelde voorwaarden, dat de bescherming van de consument niet kan worden aangevoerd als rechtvaardiging voor de optredende belemmering van de vrijheid van dienstverrichting.

Bron: Hof van Justitie EU | jurisprudentie | C 580/15 | 29-06-2017

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?