Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) is van toepassing wanneer een werkgever tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten. De Waadi bevat een belemmeringsverbod. Dat verbod houdt in dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt niet mag verhinderen dat de werknemer na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst treedt bij degene aan wie hij ter beschikking was gesteld.


In een procedure in kort geding moest de kantonrechter de vraag beantwoorden of de Waadi van toepassing was. In de overeenkomst tussen de werkgever en de opdrachtgever was bepaald dat de leiding over en het toezicht op de uitvoering van het werk van de werknemer bij de opdrachtgever lag. Omdat de werknemer op de locatie van de opdrachtgever werkzaam was, oordeelde de kantonrechter dat voldaan was aan de voorwaarden voor toepassing van de Waadi op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer.


Het belemmeringsverbod geldt volgens de kantonrechter in beginsel voor alle uitzendkrachten. Noch uit de tekst van de wet, noch uit de parlementaire geschiedenis is af te leiden dat het belemmeringsverbod niet zou gelden voor uitzendkrachten met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Op grond daarvan was het in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer opgenomen relatiebeding nietig. De werknemer kon zonder een boete verschuldigd te zijn aan de werkgever in dienst treden bij de opdrachtgever.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBMNE20165183, 5262765 AV EXPL 16-44 JH/1050 | 19-10-2016

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?