Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Om werknemers te beschermen tegen onveilige werkomstandigheden is er in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) een bepaling opgenomen om ervoor te zorgen dat valgevaar voorkomen wordt. In het besluit staat op welke manier een werkgever een zo groot mogelijke veiligheid kan realiseren voor zijn werknemers. Als een werkgever zich niet aan deze voorschriften houdt, kan er een boete opgelegd worden.

Een werkgever is een procedure gestart bij de Raad van State omdat hij het niet eens was met de opgelegde boete wegens overtreding van het Arbobesluit. Een van zijn werknemers was aan boord van een binnenvaartschip gevallen en kwam ongeveer drie meter lager op het dek van een naastgelegen ponton terecht. De Inspectie SZW heeft een onderzoek ingesteld en kwam tot de conclusie dat er geen voorzieningen getroffen waren om valgevaar tegen te gaan. Volgens de inspectie had de werkgever meer veiligheid kunnen realiseren door gebruik te maken van veiligheidsgordels met vanglijnen. De werkgever meent echter dat de bevoegdheid om geschikte inrichtingen en uitrustingen ten behoeve van het veilig werken te eisen aan boord van een binnenvaartschip niet aan de lidstaten toekomt. Deze bevoegdheid ligt volgens de werkgever bij de Commissie van deskundigen.

Volgens de Raad van State zijn er technische voorschriften vastgesteld waarmee de veiligheid van personen aan boord in de binnenvaart gewaarborgd kunnen worden. Een veiligheidsgordel met vanglijn is geen eigenschap van de technische constructie van een vaartuig, maar een afzonderlijke veiligheidsvoorziening die kan worden gedragen door een werknemer. Deze gordel kan bij gebruik aan het vaartuig worden bevestigd; er hoeven daarvoor geen aanpassingen gedaan te worden aan de technische constructie van het schip. Het niet dragen van een afzonderlijke veiligheidsvoorziening door een werknemer wordt door de Raad van State gezien als het niet naleven van het Arbobesluit.

ECLI:NL:RVS:2021:718 

Bron: Overig | ECLI:NL:RVS:2021:718 Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0100

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?