Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

Vanaf 1 september 2021 zou er een nieuwe wet in werking moeten treden over de re-integratie en de loonsanctie die de werkgever kan worden opgelegd. Het wetsvoorstel is ingediend, maar zal nog door de stemming moeten komen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte. Hier leggen we alvast het wetsvoorstel uit.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat er een verschil is in inzicht tussen de bedrijfsarts en het UWV over de belastbaarheid van een zieke werknemer. Bij ziekte moet de werkgever gedurende 2 jaar het loon van de zieke werknemer (gedeeltelijk) uitbetalen. Tijdens deze twee jaar moeten zowel werkgever als werknemer zich inspannen om te voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Na verloop van deze twee jaar kan de WIA aanvraag worden ingediend, waarbij wordt gecontroleerd of voldaan is aan de re-integratieverplichtingen van beide partijen. Heeft de werkgever hier niet aan voldaan, dan kan hij een sanctie opgelegd krijgen om het loon nog een jaar langer door te betalen.

Uit onderzoek is nu gebleken dat maar liefst 12% van de opgelegde loonsancties voortkomen uit een verschil in inzicht tussen de bedrijfsarts en het UWV over de belastbaarheid van de werknemer. In het wetsvoorstel is daarom opgenomen dat het advies van de bedrijfsarts leidend gaat zijn als deze wet door de stemming komt. Er wordt dan door het UWV niet meer gekeken naar wat kan de werknemer, maar welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer moeten doen passend binnen het advies van de bedrijfsarts. Een loonsanctie kan nog altijd om andere redenen door het UWV worden opgelegd, maar niet meer vanwege een verschil in inzicht met de bedrijfsarts.

Voor werkgever en werknemer blijven de mogelijkheden bestaan om een second opinion aan te vragen of een deskundigenoordeel bij het UWV als er twijfel is over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts of het uitvoeren van de re-integratieverplichtingen.

Bron: Michelle Nooijen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?