Lees meer

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Contact

De huidige crisis raakt vele ondernemers, de een harder dan de ander. Een van de problemen die nu steeds vaker terug komt is dat ondernemingen de huur van hun bedrijfspand niet meer kunnen opbrengen. Welke rechten en plichten heb je als verhuurder van bedrijfsruimten hierin en wat mag jij doen om te voorkomen dat je eigen onderneming ook zware verliezen zal lijden?

Huurprijsverlaging

Voor lopende huurcontracten die zijn aangegaan vóór maart 2020 geldt dat er in het geval van onvoorziene omstandigheden een huurprijsverlaging kan plaatsvinden. Hierover heeft de rechter al verschillende malen geoordeeld en corona wordt gezien als een onvoorziene omstandigheid. Naast een onvoorziene omstandigheid moet de huurder ook kunnen aantonen dat zijn omzet zodanig is gedaald dat hij niet meer aan zijn huurverplichting kan voldoen. Daarbij kijkt de rechter of handhaving van de huidige huurprijs naar redelijkheid en billijkheid kan. Ook zal de huurder moeten aantonen dat hij geen andere inkomsten heeft om dit verlies te compenseren, zoals de NOW, TVL of andere maatregel van het kabinet ter ondersteuning.

De rechter hanteert het principe van ‘share the pain’ bij huurprijsverlaging in coronatijd. Vaak wordt de huur verlaagd met het percentage inkomstenverlies tot maximaal 50% huurprijsverlaging. Daarbij wordt het percentage waarmee de huur verlaagd wordt 50/50 verdeeld over huurder en verhuurder. Zo kan de onderneming mogelijk zijn huurverplichting blijven voldoen en de verhuurder draagt ook een deel van het risico. Wanneer de onderneming de huur helemaal niet meer zou kunnen voldoen komt het pand leeg te staan en dan heeft de verhuurder bovendien helemaal geen inkomsten meer. Is het omzetverlies van de huurder 50%, dan wordt de huur dus met maximaal 25% verlaagd en zo verder. Wel worden de maatregelen waar de ondernemer recht op heeft meegenomen in de berekening. De TVL-maatregel ziet met name op dekking van de vaste lasten zoals huur.

Aangaan van nieuwe huurcontracten

Mocht u als verhuurder een nieuw huurcontract zijn aangegaan vanaf 15 maart 2020, dan is Corona geen onvoorziene omstandigheid meer en kan dit in het contract worden opgenomen dat dit geen reden is voor huurprijsverlaging. De huurder heeft in dat geval geen recht op huurprijsverlaging vanwege corona. Natuurlijk blijft er een risico bestaan dat de onderneming failliet gaat en de verhuurder alsnog inkomsten misloopt, dus onderling kunnen er altijd andere afspraken gemaakt worden.

Bent u verhuurder van een pand en vraagt een van uw zakelijke huurders om een huurprijsverlaging, vraag dan eerst om onderbouwing van het omzetverlies en een afwijzing van de TVL subsidie. Een huurprijsverlaging van 50% kan niet zomaar worden afgedwongen door de huurder!

Wordt u als verhuurder hiermee geconfronteerd en wilt u advies of ondersteuning, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op dan gaan wij voor u kijken wat uw rechten en plichten zijn.

Bron: Michelle Nooijen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

    Neem contact met mij op
    Liever direct contact opnemen?